Kindcentrum Helmgras

Het Korte Land 3 1902 BA Castricum

  • Schoolfoto van Kindcentrum Helmgras
  • Schoolfoto van Kindcentrum Helmgras
  • Schoolfoto van Kindcentrum Helmgras
  • Schoolfoto van Kindcentrum Helmgras

In het kort

Toelichting van de school

Talentvolle ontwikkeling
Kindcentrum Helmgras biedt onderwijs en opvang onder één dak, met één visie, één team en één leiding. Kinderen ontwikkelen zich hier tot nieuwsgierige en zelfstandige wereldburgers die stevig in hun schoenen staan.

Om een goede basis te leggen voor talentontwikkeling zorgen wij voor een veilige omgeving. Daarin staat de onderlinge verbinding tussen leerlingen, teamledenen ouders centraal. Een dynamisch team van medewerkers, met een grote verscheidenheid aan talenten, prikkelt de nieuwsgierigheid van de kinderen. Wij laten hen nieuwe dingen ontdekken en gaan met het talent aan de slag. Zo halen wij het beste uit onze leerlingen en komen alle kinderen ‘goed uit de verf’.


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Talentvolle ontwikkeling
  • Ontdekken en nieuwsgierig
  • Vaardigheden
  • Orde en structuur
  • Respect en zelfverzekerd

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Basisschool Helmgras is ontstaan in 2015 uit de fusie van de basisscholen Toermalijn en Augustinus. Op 1 augustus 2020 ging kindcentrum Helmgras officieel van start. Tegenwoordig telt ons kindcentrum ruim 400 leerlingen, verdeeld over 16 groepen. De meeste kinderen zijn afkomstig uit de omliggende wijken. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
393
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven