Basisschool Visser t Hooft

Kemphaan 17 1902 KA Castricum

Schoolfoto van Basisschool Visser t Hooft

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In de bijlage zijn de resultaten van de eind cito van 2018-2019 te zien

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij werken met het leerlingvolgsysteem van CITO. Vanuit de stichting Tabijn werken daarnaast wij met het Early warning system, hierin stellen wij eigen ambities. Naar aanleiding van de resultaten worden in het EWS analyses gemaakt en interventies gesteld, deze worden meegenomen in de groepsbesprekingen met de directie en Intern begeleider.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Met trots verwijzen we u naar ons inspectierapport n.a.v. het kwaliteitsonderzoek van 27 maart 2017.

Een beoordeling met zes keer een goed en drie keer voldoende!

Terug naar boven