Pieter Bas

Dakotaweg 65 -67 2905 AB Capelle aan den IJssel

Schoolfoto van Pieter Bas

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen leren
  • Kanjerschool
  • Internationale schakelklas
  • rust en structuur
  • binnen en buiten leren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Pieter Bas heeft naast een wijk functie ook een regio functie. Met de aanwezigheid van de ISK waar de eerste opvang nieuwkomers wordt gerealiseerd stromen leerlingen vanuit Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel de ISK in. 

De diversiteit is de kracht van de Pieter Bas. Door een heldere en duidelijke pedagogische visie en klimaat voelen kinderen zich thuis en wordt een klimaat gerealiseerd waar leren fijn is.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
266
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

In de school is peuterspeelzaal de Peuter Bas gevestigd.

De psz en school werken inhoudelijk samen. Indien u uw kind wilt aanmelden voor de Peuter Speelzaal Pieter Bas neemt u dan contact op met:

de directie van basisschool Pieter Bas

Uw kind kan 4 x per week naar de Peuter Bas komen:

2 keer van 8.00-11.30 uur

2 keer van 12.00-15.00 uur

en 1x op woensdag van 8.00-12.00 uur

De schoolvakanties lopen gelijk met de Pieter Bas en u ontvangt via Social Schools regelmatig informatie vanuit de peuters en de school zodat u direct de verbinding en samenwerking ervaart. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het veiligheids- en pedagogisch beleidsplan van de Peuterspeelzaal wordt jaarlijks besproken en bijgesteld!

Terug naar boven