Kath BS Pieter Bas

Dakotaweg 65 2905 AB Capelle aan den IJssel

Schoolfoto van Kath BS Pieter Bas

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De Pieter Bas heeft sinds 2020 de correcte schoolweging passend bij de populatie. De verwachting is dan ook dat de resultaten op het landelijk gemiddelde uitkomen passend bij de schoolweging van de school. 

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De Pieter Bas gebruikt het CITO LVS om de groei van het leren van de leerlingen te meten en te analyseren wat het effect van het geboden onderwijs is geweest. Wij gebruiken als analyse instrument Focus PO hierbij.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De adviezen van de Pieter Bas wijken niet af van het landelijk gemiddelde. Wij kijken kansrijk naar de ontwikkeling van de leerlingen. Wij zien dat kinderen na het derde jaar vaak nog op het gegeven advies zitten. Een klein deel groeit hoger en een zeer gering deel onder het landelijk gemiddelde stroomt af. Wij zijn erop gericht kinderen maximaal te laten groeien en daarbij een passend advies te geven. Wij formuleren dit advies al in leerjaar 7 en nemen u als ouder/verzorger altijd mee in de resultaten en ontwikkeling van uw kind.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven