Kath BS Pieter Bas

Dakotaweg 65 2905 AB Capelle aan den IJssel

Schoolfoto van Kath BS Pieter Bas

Het team

Toelichting van de school

Er is een rijk buitenschoolsaanbod waar wij kinderen naar begeleiden in samenwerking met de andere scholen in de gemeente Capelle aan den IJssel.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Indien mogelijk vervangen wij het personeelslid door externe vervanging.

Indien externe vervanging niet mogelijk is proberen wij het intern op te lossen door inzet onderwijsassistenten.

Indien dit niet mogelijk is wordt de groep voor maximaal 2 dagen opgedeeld

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De vakdocent gymnastiek heeft een vaste aanstelling en verzorgt jaarlijks de gymlessen aan de groepen 3 t/m 8. Deels aangevuld met lessen van de eigen groepsleerkracht.

De Pieter Bas kent een schakelklasleerkracht voor de groepen 1 t/m 4, die extra ondersteuning biedt aan de leerlingen die Nederlands als tweede taal hebben.

Ook heeft de Pieter Bas een internationale schakelklas: drie dagen per week krijgen nieuwkomers (kinderen die vanuit het buitenland in Nederland komen wonen) les in een aparte klas. De overige dagen zitten deze kinderen in hun eigen groep (conform de leeftijd) met een eigen lesprogramma waar nodig. Het is de bedoeling dat deze kinderen na een jaar de Nederlandse taal kunnen verstaan en zich in het Nederlands verstaanbaar kunnen maken.

In samenwerking met de gemeente Capelle aan den IJssel heeft de Pieter Bas in het schooljaar 2015-2016 een muziekdocent (combifunctionaris). Enerzijds zal hij de muzieklessen in dit schooljaar verzorgen en anderzijds zet hij met het team een doorgaande leerlijn voor muziek op papier.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

de school geeft ondersteuning aan:

  • kinderen met Nederlands als tweede taal
  • eerste opvang vreemdelingen (beheersen het Nederlands niet)
  • excellente leerlingen
  • leerlingen met ( geïndiceerde) gedragsproblematieken
  • leerlingen met taal-/spraakstoornissen en slechthorende leerlingen (cluster 2)

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven