Kath BS Pieter Bas

Dakotaweg 65 2905 AB Capelle aan den IJssel

Schoolfoto van Kath BS Pieter Bas

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen leren
  • Kanjerschool
  • Internationale schakelklas
  • rust en structuur
  • binnen en buiten leren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
281
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

In de school is peuterspeelzaal de Peuter Bas gevestigd.

De psz en school werken inhoudelijk samen. Indien u uw kind wilt aanmelden voor de Peuter Speelzaal Pieter Bas neemt u dan contact op met:

Arlieja Kasandiredjo, Jenneffer Pawirodimedjo en Daisy Wirjanom .

Uw kind kan 4 x per week naar de Peuter Bas komen:

2 keer van 8.00-11.30 uur

2 keer van 12.00-15.00 uur

en 1x op woensdag van 8.00-12.00 uur

De schoolvakanties lopen gelijk met de Pieter Bas en u ontvangt via Social Schools regelmatig informatie vanuit de peuters en de school zodat u direct de verbinding en samenwerking ervaart. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het veiligheidsplan wordt jaarlijks besproken en bijgesteld!

Terug naar boven