Rehobothschool

Zevensprong 1 -3 2907 TK Capelle aan den IJssel

Schoolfoto van Rehobothschool

In het kort

Toelichting van de school

De Rehobothschool is een reformatorische basisschool en gaat uit van de Vereniging tot het Verstrekken van Onderwijs op Gereformeerde Grondslag te Capelle aan den IJssel. Onze collectieve ambitie is “Rehobothschool, ruimte om samen te leren met diepgang en verwondering.” Ruimte is direct afgeleid van de het woord Rehoboth: ‘Want nu heeft ons de HEERE ruimte gemaakt(…)’(Genesis 26: 22b). De ruimte is gegeven ruimte. We mogen en moeten kinderen ruimte geven in hun ontwikkeling en hen daarin vertrouwen geven. Met het woord samen proberen we duidelijk te maken dat we op school niet alleen leren voor onszelf, maar dat we samenwerken en samenleven. Respect voor elkaar, leren van en met elkaar horen daarbij. Onze school is in de eerste plaats een plek om te leren. Ieder kind mag er zijn met zijn of haar gaven en talenten. We zien het als een opdracht om de gaven en talenten van een kind te zien en te ontwikkelen. Dit is ook een Bijbelse opdracht. ‘Diepgang en verwondering’, dat raakt onze identiteit. Met dien verstande dat de diepgang en de verwondering de kinderen moet leiden tot hun Schepper.

Wilt u meer weten? U bent welkom! Neem gerust contact met ons op!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Gods Woord als richtsnoer
  • Ruimte om samen te leren
  • Met diepgang en verwondering
  • Rust, ruimte en regelmaat

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De explosieve stijging van het aantal leerlingen heeft te maken dat de leerlingen van een dependance per 1 augustus 2012 meegeteld werden.

Per 31 juli 2013 is die dependance opgeheven en zijn de leerlingen over verschillende scholen verspreid geworden.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
193
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven