Kindcentrum OBS West

Berliozstraat 11 2901 GA Capelle aan den IJssel

  • Schoolfoto van Kindcentrum OBS West
  • Samenwerken om koers te houden
  • 9 maart 2015 - landelijke opening Week van het Geld
  • Oefenen van de oog-hand co√∂rdinatie
  • Gastles in technieklokaal

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Obs West neemt elke twee jaar een tevredenheidspeiling af onder de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8.

De meest recente peiling is uitgevoerd in mei 2023. Er is gebruik gemaakt van de peiling leerlingtevredenheid en sociale veiligheid van Scholen op de kaart.

De resultaten worden besproken met de leerlingen, de leerkrachten en met de (kinder)medezeggenschapsraad.

De peiling levert de school verbeterpunten op, maar ook zaken waar we trots op zijn en die we willen handhaven. Een nadere analyse van de gegevens verschijnt na bespreking van de resultaten met de verschillende geledingen.

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Obs West neemt elke twee jaar een tevredenheidspeiling af onder alle ouders. De meest recente peiling is uitgevoerd in april 2023. Er is gebruik gemaakt van de peiling oudertevredenheid van Scholen op de kaart.

De resultaten worden besproken met de (kinder)medezeggenschapsraad en het team. De peiling levert de school verbeterpunten op, maar ook zaken waar we trots op zijn en die we willen handhaven. Een nadere analyse van de gegevens verschijnt na bespreking van de resultaten met de verschillende geledingen.

Tevredenheid
7,0
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven