Kindcentrum OBS West

Berliozstraat 11 2901 GA Capelle aan den IJssel

 • Schoolfoto van Kindcentrum OBS West
 • Samenwerken om koers te houden
 • 9 maart 2015 - landelijke opening Week van het Geld
 • Oefenen van de oog-hand coördinatie
 • Gastles in technieklokaal

Het team

Toelichting van de school

OBS West kenmerkt zich door het gedreven, gemotiveerde en betrokken onderwijsteam. Veel personeelsleden werken al jaren met veel plezier op deze school.

Als opleidingsschool voor de PABO verwelkomen wij jaarlijks ook veel studenten die het team enthousiast begeleid. Veel studenten weten na het behalen van hun diploma ook weer de weg terug naar OBS West te vinden, waardoor het team bestaat uit een mix tussen jong en oud en man en vrouw. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

BLICK op onderwijs, en dus ook OBS West, volgt de wet- en regelgeving van de Rijksoverheid en van de Cao primair onderwijs.

Bij verlof of ziekte van personeel zoeken wij allereerst intern naar een oplossing. Dit kan zijn door een beroep te doen op parttime medewerkers om extra te komen werken of door een onderwijsassistent voor de klas te zetten. Daarnaast beschikt BLICK ook over een invalpool waar we een beroep op kunnen doen. Indien het echt niet lukt om een vervanger te regelen, dan kan het in een enkel geval voorkomen dat wij de leerlingen verdelen over verschillende groepen of een dag thuis moeten laten. Hier stellen wij u dan zo snel mogelijk van op de hoogte.

Om het wettelijke aantal lesuren per jaar te waarborgen zijn er in het jaarrooster van OBS West twee calamiteitendagen opgenomen. Wanneer de leerlingen een dag niet naar school kunnen komen, dan compenseren wij deze gemiste lesdag tijdens een calamiteitendag. Voor meer informatie zie de schoolkalender. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

OBS West is een grote school met twee vestigingen waardoor de leerjaren zijn verdeeld over de locaties. Op de hoofdvestiging krijgen de groepen 0 tot en met 4 les en op de tweede vestiging de groepen 5 tot en met 8.

Bij de start van het schooljaar 2022-2023 heeft de school het volgende aantal groepen:

 • Groep 0 (Abel de avonturier): 1
 • Groepen 1/2: 5
 • Groepen 3: 3
 • Groepen 4: 3
 • Groepen 5: 3
 • Groepen 6: 3
 • Groepen 7: 3
 • Groepen 8: 2
 • Plusklassen (deeltijd)
 • Kansklas (deeltijd)

De school wordt geleid door een directie van twee personen, bestaande uit een directeur en een adjunct-directeur. Er werken twee specialisten op het gebied van leerlingenzorg. Daarnaast werken op OBS West diverse leerkrachten met een specialisatie, onder andere voor bewegingsonderwijs en het werken met cognitief getalenteerde leerlingen in de plusklassen. Daarnaast heeft OBS West ook een kansklas voor leerlingen uit de groepen 7 en 8 die op een meer praktische manier tot leren komen. Naast het schoolteam heeft de school beschikking over een aantal onderwijsassistenten, een conciërge, een administratief medewerkster en enkele vrijwilligers.

Indeling van de groepen

Aan het einde van de kleuterperiode worden de groepen 3 zorgvuldig samengesteld. We houden hierbij rekening met veel factoren, zoals onder andere gedrag, werkhouding, cognitief vermogen en verhouding jongens-meisjes. Het kan zijn dat we in de loop van de jaren besluiten dat er op grond van bovenstaande factoren een verandering in de samenstelling dient te komen.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Voor groep 3 geldt dat wij werken met een gecombineerde aanvankelijk leesmethode te weten Lijn 3. Dat wil zeggen dat spelling en taal geïntegreerd zijn in de leesmethode. 

Onder wereldoriëntatie verstaan wij:

 • Aardrijkskunde;
 • Geschiedenis;
 • Natuur;
 • Burgerschap;
 • Verkeer.

De leerlingen van OBS West werken veelal met digitale methodes en devices. Techniek en Lego-lessen worden middels een lessenserie aangeboden in het Technieklokaal, Westlab en de Legostudio. Voor muziekonderwijs hebben wij een vakdocent aangesteld die wekelijks in de klassen les komt geven. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

OBS West is een grote school in het hart van de wijk Capelle 's Gravenland. Door de omvang en de indeling van het gebouw hebben wij de beschikking over diverse faciliteiten die ondersteunend zijn in het leerproces van onze leerlingen. 

OBS West heeft het schoolondersteuningsprofiel gepubliceerd op de website www.obswest.nl/downloads. Hierin kunt u uitgebreid lezen hoe wij omgaan met extra ondersteuningsbehoeften. Tevens is het document beschikbaar op www.scholenopdekaart.nl.

Het Samenwerkingsverband Aan den IJssel (www.aandenijssel.nl) heeft een matrix met vergelijkingsinformatie voor alle scholen binnen Krimpen en Capelle.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Taal en rekenen zijn belangrijk. Ze bepalen of je goed kunt meekomen op de middelbare school en daarna. Daarom meet de Doorstroomtoets welk referentieniveau een leerling beheerst (1F/1S/2F). Een referentieniveau geeft aan wat de leerling kan op het gebied van taal en rekenen. Dat meten van de referentieniveaus is verplicht. Dat is in een wet afgesproken. Als een leerling aan het einde van groep 8 referentieniveau 1F heeft bereikt, dan beheers hij/zij taal en rekenen voldoende. Als een leerling referentieniveau 1S of 2F heeft bereikt, dan beheers hij/zij taal en rekenen zelfs nog beter. We streven ernaar dat de meeste leerlingen aan het einde van groep 8 het referentieniveau 1F beheersen. 

De komende jaren werken wij als school toe naar een stabiele uitstroom op het niveau van 1S, 1F en 2F voor de vakgebieden taal en rekenen. Hier zetten wij vanaf de kleuters op in door middel van binnen het aanbod beredeneerde keuzes te maken die aansluiten bij de onderwijsbehoeften van de leerling(en). 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Leerlingen van OBS West komen uit diverse wijken en maken gebruik van verschillende kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en BSO's.

OBS West vormt samen met kinderdagverblijf Beestenboel, peuteropvang en BSO Neverland en BSO het Lachhotel het Kindcentrum Gro-up - OBS West. Hierdoor zijn de communicatielijnen kort, werken we actief samen en sluiten we goed aan op elkaars wensen en mogelijkheden. Vlak voordat een peuter 4 jaar wordt, gaat hij of zij op bezoek bij de kleuters van OBS West.

De medewerkers zorgen voor een (mondelinge) overdracht aan de betreffende leerkracht, uiteraard met uw toestemming. Zo maken we de overgang naar school zo vertrouwd en veilig mogelijk.

De peuters van peuteropvang Neverland en de oudste peuters van de Beestenboel komen daarnaast ook af en toe op bezoek bij OBS West. Dit kan zijn voor een leuke voorstelling of bij een speciale gelegenheid.

Omdat wij een breed netwerk hebben is er uiteraard ook contact met andere aanbieders uit de regio. De samenwerking gaat veelal minder diep, maar is gebaseerd op warme overdracht en uitwisseling. 

Terug naar boven