Kindcentrum OBS West

Berliozstraat 11 2901 GA Capelle aan den IJssel

  • Schoolfoto van Kindcentrum OBS West
  • Samenwerken om koers te houden
  • 9 maart 2015 - landelijke opening Week van het Geld
  • Oefenen van de oog-hand coördinatie
  • Gastles in technieklokaal

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op OBS West, een school om trots op te zijn! 

Beste ouders,

Het kiezen van een school voor uw kind(eren) is een belangrijk moment en iets wat u weloverwogen doet. Een schoolgids kan u hierbij, naast de website, een gesprek op school of adviezen vanuit uw omgeving, helpen. In deze schoolgids beschrijven wij hoe wij ons onderwijs organiseren en vanuit welke visie wij werken. Daarnaast vindt u hier praktische informatie over schooltijden, vakanties, studiedagen en schoolafspraken. 

Waarom OBS West?

OBS West staat voor gedegen en kindvriendelijk openbaar onderwijs. Wij zien de schoolcarrière van onze leerlingen als een ontdekkingsreis, die ze voorbereidt op de maatschappij. Wij vinden het daarom belangrijk dat kinderen op basis van gelijkwaardigheid in een goede sfeer functioneren. Om dit te bewerkstelligen werken ouders en school nauw met elkaar samen.

Onze school is ook een lerende school: het kan altijd beter! We doen dit door ons als team steeds verder te professionaliseren en kritisch naar onze werkwijze en methodieken te kijken, maar ook door open te staan voor innovaties. 

Wat bieden wij verder aan?
Samen met kinderopvangorganisatie Gro-up (voorheen Ijsselkids) vormen wij: Kindcentrum Gro-up - OBS West. De school heeft een open uitstalling, mede door het (culturele) aanbod van de binnen- en buitenschoolse activiteiten in relatie tot de wijk en de omgeving. Daarnaast is het gebouw aan de Berliozstraat volledig voorzien van zonnepanelen en andere energie besparende producten.  

Wilt u na het lezen van de schoolgids meer informatie over onze school neemt u dan vooral contact op met ons, wij geven u graag een rondleiding!

Wij hopen u te mogen begroeten, en wensen uw kind(eren) en u een fijne, onbezorgde en leerzame tijd op onze school toe.

Namens het team van OBS West,

Angelique Snoei-Baan & Lies van der Waal
Directeur                      Adjunct directeur

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kindcentrum en brede school
  • Abel de Avonturier (0-groep)
  • ICT, innovatie, LEGO studio
  • Bieb op school, schooltuin
  • Wetenschap & Techniek

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

OBS West was rond het jaar 2000 de grootste basisschool van Nederland met 1350 leerlingen. Door natuurlijk verloop in de wijk loopt de school geleidelijk terug qua leerlingenaantal. OBS West heeft nog steeds 22 lesgroepen verdeeld over 2 locaties. Gedurende een schooljaar groeien wij gemiddeld met 1 tot 2 kleutergroepen waardoor wij het schooljaar vaak afsluiten met 23 tot 24 groepen. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
614
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

OBS West werkt met een continurooster. Tijdens de lesdag hebben de leerlingen 2x een kort eet- en drinkmoment samen met de leerkracht. Voor en na schooltijd is er aanbod van diverse organisaties voor kinderopvang. Gro-up is een directe partner van de school. Deze organisatie biedt opvang van 07.30 - 18.30 uur. Meer informatie hierover kunt u verder op in dit hoofdstuk lezen.

Gro-up en OBS West vormen samen het Kindcentrum: Gro-up - OBS West

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

OBS West voldoet aan alle wettelijke eisen voor veiligheid. De school heeft alle afspraken en regels vastgelegd in documenten en protocollen. Nog belangrijker is, dat hier ook actief mee wordt gewerkt.

Alle teamleden worden jaarlijks getraind door een externe organisatie op het gebied van EHBO voor kinderen en reanimatie. Daarnaast hebben wij ook regelmatig kinderen op school die in het bezit zijn van een epi-pen. Om leerkrachten hier vaardig in te maken hebben wij trainingssetjes op school liggen. 

De speeltoestellen buiten en de gym toestellen binnen worden jaarlijks door een gecertificeerd bedrijf gecontroleerd. Als er gebreken worden geconstateerd, dan worden deze op zeer korte termijn verholpen.

Zo werken wij op OBS West permanent aan een veilig speel-, leer- en werkklimaat voor kinderen en volwassenen.

OBS West heeft naast een Anti-pestcoördinator ook een interne contactpersoon voor klachten en andere vertrouwelijke aangelegenheden. De rol van vertrouwenspersoon wordt extern ingevuld door Dhr. Meijboom van het CED. De gegevens hiervoor zijn terug te vinden in de schoolgids op de website van Stichting Blick. 

Terug naar boven