Openbare Basisschool Klim-Op

Lijstersingel 22A 2902 JD Capelle aan den IJssel

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Klim-Op
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Klim-Op
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Klim-Op
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Klim-Op
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Klim-Op

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De vragenlijst is afgenomen bij 94 leerlingen in de groepen 6 t/m 8 van beide locaties.
Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Dit jaar heeft een te kleine groep ouders een respons gegeven op de uitgezette enquête. Hierdoor is de uitslag hiervan niet geheel representatief. Wij zullen het komende jaar in oudergesprekken nagaan in hoeverre de uitslag een goed beeld geeft en dit met de MR bespreken waarna we bepalen welke vervolgacties er nodig zijn.
Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven