Openbare Basisschool Klim-Op

Lijstersingel 22A 2902 JD Capelle aan den IJssel

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Klim-Op
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Klim-Op
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Klim-Op
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Klim-Op
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Klim-Op

In het kort

Toelichting van de school

Openbare basisschool Klim-Op is een school met twee locaties: Lijstersingel (tijdelijke huisvesting) en Bongerd. Beide locaties hebben een sociaal-maatschappelijk karakter. Wij zijn een Vreedzame School die een veilige basis biedt aan onze leerlingen. Ons motto is: 'DOELGERICHT LEREN EN DOEN!' OBS Klim-Op is een dynamische school die voortvarend haar ambitie voor de kinderen - 'Ontdek jouw plek in de wereld!' - wil realiseren.

Wij maken deel uit van de stichting BLICK op onderwijs. De missie van de stichting - 'Een gelukkig kind op een fantastische school' - sluit heel mooi aan bij onze visie en ambitie.  

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Leren doen we samen
  • Samen tonen we respect
  • Samen zijn we verantwoordelijk
  • Samen ontwikkelen wij talenten
  • Samen zijn we creatief

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
306
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

In de school is ook een interne contactpersonen aanwezig:

Diana Verwest, d.verwest@blickoponderwijs.nl

De Klim-Op is een Vreedzame School en daarom heeft de school ook een Grondwet.

Vanaf schooljaar 2023/2024 zal het huidige Schoolveiligheidsplan en Anti-pestprotocol worden herschreven.

Terug naar boven