Speciaal Basisonderwijs De Bouwsteen

Wiekslag 3 2903 VA Capelle aan den IJssel

  • Schoolfoto van Speciaal Basisonderwijs De Bouwsteen
  • Schoolfoto van Speciaal Basisonderwijs De Bouwsteen
  • Schoolfoto van Speciaal Basisonderwijs De Bouwsteen
  • Schoolfoto van Speciaal Basisonderwijs De Bouwsteen

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Twee maal per jaar worden de ondersteuningsplannen geëvalueerd en wordt gekeken of een leerling een progressie laat zien in zijn of haar ontwikkeling. Dit vindt plaats eind januari en eind juni, na een toetsperiode. Het Ontwikkelingsperspectief van de leerling wordt met ouders besproken en de ontwikkeling wordt vastgelegd.

De toetsen worden per leerroute adaptief afgenomen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

  In het schooljaar 2022-2023 hebben 42 leerlingen de school verlaten met de volgende uitstroomprofielen:

VSO ZML                 1 leerling

Praktijkonderwijs    20 leerlingen

VMBO BB               18 leerlingen

VMBO BB/KB           3 leerlingen

Leerlingen uit groep 8 van de basisschool maken vanaf schooljaar 2023-2024 al in februari een doorstroomtoets. Ze moeten zich dan eind maart aanmelden voor de middelbare school. 

Er komt 1 week waarin leerlingen zich aanmelden voor de middelbare school. Alle leerlingen maken dan evenveel kans op een plek op de school van hun voorkeur die ook past bij het schooladvies. Doordat er 1 aanmeldweek komt, veranderen de stappen van het schooladvies en de toets:

- Scholen melden zich tussen 1 oktober en 15 november aan voor een doorstroomtoets.

- Leerlingen ontvangen tussen 10 en 31 januari hun voorlopig schooladvies. De school baseert het schooladvies op toetsresultaten van alle schooljaren, de sociaal emotionele ontwikkeling, werkhouding, motivatie en gedrag.

- Leerlingen maken in de eerste 2 weken van februari de doorstroomtoets.

- Uiterlijk 15 maart ontvangen de scholen de uitslag van de doorstroomtoets.

- Leerlingen en ouders ontvangen uiterlijk 24 maart van hun school het definitieve schooladvies.

- Tussen 25 maart en 31 maart melden alle leerlingen zich tegelijk, met hun definitieve advies, aan op de middelbare school.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De school wil iedere leerling een veilige plaats bieden. Er wordt als eerste gekeken naar mogelijkheden en kwaliteiten van een leerling. Er wordt gewerkt vanuit positieve verwachtingen. Waar de leerling ondersteuning nodig heeft, wordt het onderwijs aangepast en/ of extra hulp geboden.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • een veilige schoolomgeving
  • Luisteren naar elkaar
  • respect voor iedereen

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

 In het schooljaar 2020-2021 heeft de onderwijsinspectie onze school met een voldoende beoordeeld.

Terug naar boven