Speciaal Basisonderwijs De Bouwsteen

Wiekslag 3 2903 VA Capelle aan den IJssel

  • Schoolfoto van Speciaal Basisonderwijs De Bouwsteen
  • Schoolfoto van Speciaal Basisonderwijs De Bouwsteen
  • Schoolfoto van Speciaal Basisonderwijs De Bouwsteen
  • Schoolfoto van Speciaal Basisonderwijs De Bouwsteen

In het kort

Toelichting van de school

De Bouwsteen is een basisschool voor speciaal basisonderwijs. Dat betekent dat onze school er speciaal is voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften.

Passend onderwijsaanbod

We bieden uw zoon of dochter intensieve ondersteuning. We stemmen het onderwijs af op zijn of haar onderwijs- en ondersteuningsbehoeften. Heel concreet betekent dit dat uw kind op De Bouwsteen niet langer een uitzondering is. Het krijgt het passend onderwijsaanbod dat het nodig heeft en verdient. Er zitten ongeveer 225 leerlingen op onze school en er werken ongeveer 50 medewerkers.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • "Ieder steentje wordt een kei"
  • Handelingsgericht werken
  • Uitgaan van mogelijkheden
  • Goed pedagogisch klimaat
  • Duidelijk en vast dagritme

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In het schooljaar 2022-2023 telde sbo De Bouwsteen 240 leerlingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
220
Landelijk gemiddelde
128

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

 De lessen starten iedere dag om 8.30 uur.

De deur gaat om 8.15 uur open.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

SBO de Bouwsteen hecht veel waarde aan zowel fysieke als sociaal emotionele veiligheid van haar leerlingen, ouders én personeel. 

Samenwerkingspartners

Scholen werken samen met verschillende organisaties, bijvoorbeeld op het gebied van medische zorg en jeugdhulp. Zo bieden ze de beste hulp voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak en afspraken. De school kan zelf het beste vertellen hoe intensief de samenwerkingen zijn.

Terug naar boven