Montessorischool Capelle

Reigerlaan 64 2903 LL Capelle aan den IJssel

  • Een kijkje naar binnen.
  • Elke ochtend worden de kinderen persoonlijk begroet door de directie en de leerkrachten.
  • Schoolfoto van Montessorischool Capelle
  • De school ontwikkelt een groen schoolplein waarop veel te beleven is. Naast sport ook ruimte voor moestuinen en een boomhut.

Het team

Toelichting van de school

De Montessorischool Capelle deelt haar brinnummer met basisschool de PieterBas.

De personeelsgegevens zijn samengenomen en geven hierdoor geen goed beeld van de Montessorischool Capelle.

De aanpassing waarbij beide scholen gesplitst worden, kan pas plaatsvinden in het tweede deel van kalenderjaar 2014.

De Montessorischool kent een gelijkmatig leeftijdsopbouw van haar team.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Terug naar boven