Montessorischool Capelle

Reigerlaan 64 2903 LL Capelle aan den IJssel

  • Een kijkje naar binnen.
  • Elke ochtend worden de kinderen persoonlijk begroet door de directie en de leerkrachten.
  • Schoolfoto van Montessorischool Capelle
  • De school ontwikkelt een groen schoolplein waarop veel te beleven is. Naast sport ook ruimte voor moestuinen en een boomhut.

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school heeft al een aantal jaren een stabiel leerlingenaantal. Momenteel is een groei zichtbaar bij de onderbouw. De komst van de peuterspeelzaal en een goede berichtgeving over de kwaliteit van de school, maken het verschil.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
388
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven