De Vijfster

Educatusstraat 10 2909 PK Capelle aan den IJssel

Schoolfoto van De Vijfster

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Schooljaar 2018-2019 hebben de 30 leerlingen uit groep 8 een score van 541,7 behaald. Hierbij moet echter in beschouwing genomen worden dat er één leerling buiten de berekening is gehouden. Het gaat hier om leerlingen met een iq lager dan 80. De minimale norm voor de Vijfster was 535,1. 

De leerlingen stromen uit op het niveau dat wij als school vanaf groep 4 hadden verwacht. Van de 30 leerlingen, die afgelopen schooljaar onze school verlieten, kregen 12 leerlingen een vwo-advies, 9 leerlingen een havo-vwo advies, 2 leerlingen een havo advies, 3 leerlingen een vmbo tl-havo advies, 1 leerling een vmbo gl/tl advies, 1 leerling een vmbo gl advies, 1 leerling een vmbo kb/tl advies en 1 leerling een vmbo bb/bk met lwoo.

Schooljaar 2017-2018 hebben de 29 leerlingen uit groep 8 een score van 536,5 behaald. Hierbij moet echter in beschouwing genomen worden dat er 3 leerlingen buiten de berekening zijn gehouden. Het gaat hier om 3 leerlingen met een iq lager dan 80. De minimale norm voor de Vijfster was 535,1. 

De leerlingen stromen uit op het niveau dat wij als school vanaf groep 4 hadden verwacht. Van de 29 leerlingen, die afgelopen schooljaar onze school verlieten, kregen 8 leerlingen een vwo-advies, 4 leerlingen een havo-vwo advies, 5 leerlingen een havo advies, 5 leerlingen een vmbo tl-havo advies, 3 leerlingen een vmbo kader - tl advies (waarvan 2 met lwoo), 1 leerling een vmbo kl advies (met lwoo), 1 leerling een vmbo bk advies (met lwoo) en 2 leerlingen een vmbo basis advies (met lwoo). 

Schooljaar 2016-2017 hebben de 23 leerlingen uit groep 8 een score van 531,8 behaald. Er zijn echter 2 leerlingen die buiten de berekening mogen worden gehouden. Het gaat hier om 2 leerlingen met een iq lager dan 80. De score van 21 leerlingen uit groep 8 komt op 533,3 De minimale norm voor de Vijfster was dit schooljaar gemiddeld 535,1.

De leerlingen stromen uit op het niveau dat wij als school vanaf groep 4 hadden verwacht.Van de 23 leerlingen, die afgelopen schooljaar onze school verlieten, kregen 4 leerlingen een vwo advies, 3 leerlingen en havo/vwo advies, 3 leerlingen een havo advies, 3 leerlingen vmbo gt/havo advies, 6 leerlingen vmbo gt advies, 2 leerlingen een vmbo kb advies (waarvan 1 met LWOO), 1 leerling een vmbo bb/kb advies en 1 vmbo bb met LWOO.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten van de leerlingen van groep 3 tot en met 8 geven ons inzicht in ons onderwijsproces. Wij passen ons handelen aan op basis van de resultaten van de leerlingen. Deze input krijgen wij door het analyseren van de gegevens vanuit observaties, methode gebonden toetsen en Cito-toetsen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het verwijzen van onze groep 8 leerlingen gaat sinds schooljaar 2014-2015 met behulp van de Rotterdamse Plaatsingswijzer. Het advies van school is leidend voor de toelaatbaarheid tot het VO. Er wordt door school een passend advies gegeven. Dit advies komt tot stand door te kijken naar de Cito resultaten op het gebied van rekenen, begrijpend lezen, spelling en technisch lezen in groep 6, 7 en 8. Daarnaast worden de methodetoetsen en het beeld dat de leerkrachten van de leerling hebben (werkhouding, concentratie, motivatie, huiswerkattitude, enz.) meegenomen in de totstandkoming van het advies.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven