De Vijfster

Educatusstraat 10 2909 PK Capelle aan den IJssel

Schoolfoto van De Vijfster

Het team

Toelichting van de school

Genoemde kenmerken zijn een samenvoeging van gegevens van de Vijfster met gegevens van de Contrabas, waaraan wij administratief gekoppeld zijn.

 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervangingen worden intern opgevangen of ingevuld door een medewerker vanuit de zogenaamde invalpool van de RVKO.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De specifieke onderwijstijden zijn op te vragen bij de directie

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De specifieke onderwijstijden zijn op te vragen bij de directie.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Wanneer een leerling met een specifieke ondersteuningsbehoefte wordt aangemeld op school, wordt er binnen zes weken naar ouders gecommuniceerd wat de mogelijkheden zijn. Dit is volgens de regelgeving betreft Passend Onderwijs. Niet alleen ouders moeten er vertrouwen in hebben dat de school de nodige deskundigheid in huis heeft om de leerling goed te begeleiden, ook de school zelf moet ervan overtuigd zijn dat zij in staat is de ontwikkeling van deze leerling goed te begeleiden. Welke zorg en onderwijsmogelijkheden school kan bieden is opgenomen in het schoolondersteuningsprofiel (SOP).

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Terug naar boven