De Vijfster

Educatusstraat 10 2909 PK Capelle aan den IJssel

Schoolfoto van De Vijfster

In het kort

Toelichting van de school

Welkom!

De Vijfster is een katholieke daltonbasisschool, gehuisvest in het multifunctioneel centrum midden in de wijk Fascinatio. De school is een afspiegeling van de diversiteit in de wijk en daarmee een kleurrijke buurtschool. 

Naast de focus op de cognitieve vaardigheden zijn de kinderen middels onze Dalton 'way of life' dagelijks aan de slag met onze kernwaarden: samenwerken, zelfreflectie, vrijheid en verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en effectiviteit om zo vol goede moed en lef in onze maatschappij te staan. We zien de klas en school als een mini samenleving waarin elk kind zich gehoord en gezien voelt, een stem krijgt en leert om samen beslissingen te nemen.


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Dalton
  • Fijne sfeer
  • Leren met en van elkaar
  • Kwalitatief goed onderwijs
  • Kinderen met lef

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
246
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De Vijfster werkt samen met drie organisaties die zowel in als buiten de school zijn gehuisvest. Ouders hebben een ruime keuze in type opvang voor hun kind(eren).

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven