De Vijfster

Educatusstraat 10 2909 PK Capelle aan den IJssel

Schoolfoto van De Vijfster

In het kort

Toelichting van de school

Welkom!

De Vijfster is een katholieke daltonbasisschool, gehuisvest in het multifunctioneel centrum midden in de wijk Fascinatio. De school is een afspiegeling van de diversiteit in de wijk en daarmee een kleurrijke buurtschool. Wij streven kleinschaligheid na, waarmee persoonlijk contact makkelijk te maken is. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen, ouders en teamleden zich thuis voelen op onze school. Samen leren, samen werken en samen spelen, staan centraal in ons daltononderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Zelfstandigheid
  • Samenwerking
  • Verantwoordelijkheid
  • Vijheid in gebondenheid
  • Goede sfeer

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het percentage gewogen leerlingen voor deze school in 2018-2019 is 1%.

-dit zijn 2 leerlingen met een leerlinggewicht van 0.3
-dit zijn 0 leerlingen met een leerlinggewicht van 1.2

Weergave

Leerlingen
198
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De Vijfster werkt samen met drie organisaties die zowel in als buiten de school zijn gehuisvest. Ouders hebben een ruime keuze in type opvang voor hun kind(eren).

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Sociale veiligheid op deze school Toelichting

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven