Openbare Basisschool de Tweemaster

Aleoeten 37 2904 VA Capelle aan den IJssel

Schoolfoto van Openbare Basisschool de Tweemaster

In het kort

Toelichting van de school

Welkom! Fijn dat u onze school beter wilt leren kennen.

Scholen hebben verschillende kwaliteiten. Ze verschillen in manier van werken, wat kinderen er leren en in sfeer. Deze schoolgids van De Tweemaster geeft u informatie over het onderwijs, de doelstellingen en de inhoud van ons onderwijs. 

Het SchoolVenster biedt u tevens inzicht in de resultaten van openbare basisschool De Tweemaster. De getoonde gegevens zijn afkomstig van DUO (de uitvoeringsorganisatie van de Rijksoverheid voor het onderwijs), de inspectie en de school en geven u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.                 

We hopen dat u na het lezen ervan een goed beeld heeft van onze school. 

 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veilig pedagogisch klimaat
  • Zicht op ontwikkeling
  • Vreedzame school
  • Sterke basis

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Ondanks de landelijke tendens van krimpende scholen, kent OBS De Tweemaster groei. We starten het schooljaar '23-'24 met 17 groepen.

We starten met 4 kleutergroepen en drie groepen 4. De overige leerjaren kennen ieder twee groepen. We houden de instroom van de kleuters goed in de gaten, bij een forse groei starten we een instroomgroep op.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
399
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven