VSO-St. Jozef

Pater Kustersweg 3 6267 NL Cadier en Keer

Schoolfoto van VSO-St. Jozef

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij het schoolvenster van SOVSO St. Jozef!

SOVSO St.Jozef heeft sinds enkele jaren geen actieve SO-afdeling. In de afgelopen jaren is binnen het voormalig REC Zuid-Limburg besproken de capaciteit SO-plaatsen vooral onder te brengen bij de andere speciaal onderwijs scholen in Maastricht. De afdeling is echter nooit definitief gesloten om in geval van aanbod ook direct SO-onderwijs aan te kunnen bieden.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samenwerken
  • Veiligheid
  • Respect
  • Competenties

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

SOVSO St.Jozef heeft sinds enkele jaren geen actieve SO-afdeling. In de afgelopen jaren is binnen het voormalig REC-Zuid Limburg besproken de capaciteit SO-plaatsen vooral onder te brengen bij de andere speciaal onderwijs scholen in Maastricht. De afdeling is echter nooit definitief gesloten om in geval van aanbod ook direct SO-onderwijs aan te kunnen bieden.

De hier zichtbare leerling had ten tijde van inschrijving de VSO-leeftijd nog niet bereikt. In deze uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld wanneer de andere scholen geen plaats hebben, of de specifieke onderwijs behoefte of gedragsproblematiek om onze aanpak vraagt, wordt de leerling geplaatst in de Basisvormingsklas. Deze klas is ingericht op onderwijs aan kinderen in de leeftijd van minimaal 10 tot maximaal 14 jaar. Deze klas heeft een schakelfunctie tussen het (regulier/speciaal) basisonderwijs en de leerlijnen van het Voortgezet Speciaal Onderwijs (Wet Kwaliteit VSO).

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
5
Landelijk gemiddelde
91

Bron

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar verblijfsjaar en naar leeftijd. Het verblijfsjaar is het totaal aantal jaren dat de leerling op het speciaal onderwijs zit. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Het leerlingaantal is hier te klein om te laten zien. Dat mag niet in verband met de bescherming persoonsgegevens. Je ziet daarom geen (volledige) informatie.

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Samenwerkingspartners

Scholen werken samen met verschillende organisaties, bijvoorbeeld op het gebied van medische zorg en jeugdhulp. Zo bieden ze de beste hulp voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak en afspraken. De school kan zelf het beste vertellen hoe intensief de samenwerkingen zijn.

Terug naar boven