RK Basisschool De Keerkring

Groenstraat 17 6267 EM Cadier en Keer

Schoolfoto van RK Basisschool De Keerkring

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de PO vensters van de keerking.

Door middel van de informatie die u op deze pagina's aantreft, verantwoorden wij ons aan alle geïnteresseerden. Omdat wij transparantie hoog in het vaandel hebben staan, vinden we het vanzelfsprekend dat we zoveel mogelijk informatie met u delen. Op basis van de gegeven informatie kunt u zich alvast een beeld vormen van onze school.

Graag willen wij U laten ervaren hoe wij werken en U laten kennismaken met de fijne sfeer op onze school.

Via de adresgegevens kunt u hiertoe een afspraak maken .Voor vragen en of opmerkingen dan wel een toelichting verwijzen we u naar onze website  http://www.bsdekeerkring.nl/.

Wilt U een afspraak maken, dan kunt U bellen ( (043) 4071283) of een mailtje sturen naar: dekeerkring@kom-leren.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Uitdagend
  • Positief en oplossingsgericht
  • Ondernemend
  • Nieuwsgierig
  • Betrokken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Keerking maakt nieuwsgierig en wereldwijs.

Kinderen leren het beste als ze zelf de regie kunnen nemen over hun eigen leerontwikkeling. Uitgangspunt daarbij is wel dat kinderen basisvaardigheden nodig hebben die als fundament dienen waarop verder gebouwd wordt aan een complete persoonlijkheid. In de ochtend doen we dit middels het klassieke leren: al onze kinderen beheersen in groep 8 de minimale vaardigheden die er verwacht worden. Echter, meer dan 70 % van onze kinderen beheerst leest, spelt en rekent op een niveau dat gelijk is aan de 2de of 3de klas middelbare school. In de middagen werken de kinderen vanuit eigen leervragen, doen onderzoek en leren samenwerken. Op deze vakoverstijgende vaardigheden als samenwerken, kritisch denken en communiceren krijgen ze feedback en beoordelen ze ook zichzelf.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
188
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

We werken steeds meer samen in het concept van de Brede school. Samenwerking vindt plaats door middel van het afstemmen van activiteiten en vieringen, het doorspreken van kinderen en het volgen van scholing.

Ons pedagogisch handelen en de visie liggen in elkaars verlengde.

In ons schoolgebouw is eveneens een Peuterspeelzaal gelegen. Dit is Pinokkio.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

We werken binnen school op een hele basale wijze aan sociale veiligheid.

In ons pedagogisch klimaat zorgen wij voor een veilige en positieve sfeer.

Er is volop ruimte om situaties te bespreken en hier op terug te kijken.

In gesprekken met ouders en kinderen bespreken we signalen en maken een plan als het nodig is.

Er worden duidelijke grenzen gesteld aan intimiderend of agressief gedrag.

Indien nodig hanteren we een aantal protocollen,zoals een pestprotocol, een rouwverwerkingsprotocol,de meldcode kindermishandeling. Deze zijn te vinden in het Veiligheidsplan.

Gelukkig is het de afgelopen tijd zelden voorgekomen dat we dit hebben moeten inzetten.

Terug naar boven