Bussumse Montessorischool

Busken Huetlaan 16 1401 BC Bussum

Schoolfoto van Bussumse Montessorischool

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de schoolpagina van de Bussumse Montessorischool!

Met genoegen presenteren we u onze fijne school! Een school waar de meesters en juffen met veel plezier dagelijks werken aan goed onderwijs voor de leerlingen. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Individuele ontwikkeling
  • Zelfvertrouwen
  • Zelfstandigheid
  • Samenwerken
  • Leren in vrijheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave

Leerlingen
282
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De groepen 1 t/m 4 hebben op vrijdag school tot 12.00 uur

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Sociale veiligheid op deze school Toelichting

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven