De Zonnewijzer

Lange Heul 149 b 1403 NH Bussum

Schoolfoto van De Zonnewijzer

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij De Zonnewijzer

Op De Zonnewijzer:

is ieder kind uniek;

geloven wij in ontwikkeling;

is samenwerking een vanzelfsprekendheid;

worden kinderen opgevoed tot wereldburgers;

wordt eigentijds en toekomstgericht onderwijs gegeven;

is er veel aandacht voor de sociale vaardigheden van de kinderen;

is er meer dan gemiddeld aandacht voor de basisvakken rekenen en taal.


In dit venster informeren wij u over onze onderwijsvisie, de organisatie en de resultaten. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Als u na het lezen meer informatie over onze school wil, bent u van harte uitgenodigd om een afspraak te maken met de directeur van de school, Mathieu Bootsveld.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ieder kind is uniek
  • Wereldburgerschap
  • Een leven lang leren
  • Partnerschap
  • School in beweging

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Vanaf schooljaar 2022-2023 staat ITS De Globe (Intensieve Taal School in Bussum) geregistreerd onder hetzelfde brinnummer.

De Zonnewijzer heeft gemiddeld 150 leerlingen verdeeld over 8 groepen. De overige leerlingen zitten op de Globe.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
246
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De school hanteert het vijf-gelijke-dagen-rooster. Dit betekent dat de lessen in de ochtend starten om 8.15 uur en in de middag om 13.45 uur afgelopen zijn. Dit geldt voor alle schooldagen.

De leerlingen lunchen onder begeleiding van hun eigen leerkracht in hun eigen lokaal. 

Voor de kinderen vanaf groep 3 bestaat de mogelijkheid deel te nemen aan naschoolse activiteiten. Aanmelding vindt gedurende het schooljaar plaats en is steeds voor de duur van ongeveer 6 weken.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Goed gedrag kun je leren!

Als basis proberen wij leerlingen op zoveel mogelijk manieren te leren zich positief te gedragen. De uitwerking hiervan is te lezen in ons Schoolveiligheidsbeleid

Terug naar boven