Brandsmaschool

Nieuwe 's-Gravelandseweg 15 1405 HK Bussum

  • Schoolfoto van Brandsmaschool
  • Schoolfoto van Brandsmaschool
  • Schoolfoto van Brandsmaschool
  • Schoolfoto van Brandsmaschool
  • Schoolfoto van Brandsmaschool

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de schoolpagina van de Brandsmaschool! wij zijn een kleine, veilige en gezellige school in Bussum. Werkplezier voor kinderen én volwassenen staat bij ons voorop.

Heeft u vragen naar aanleiding van deze informatie of wilt u een rondleiding? U kunt ons bellen (035-6980980) of mailen (directiebrandsmaschool@proceon.nl). Op onze website (www.brandsmaschool.nl) vindt u ook veel informatie. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Plezier
  • Ontwikkeling
  • Verantwoordelijkheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Brandsmaschool is een kleine en veilige school. De kinderen kennen elkaar en het leerkrachten kennen de kinderen. De meeste kinderen komen uit de wijk, maar er zijn ook kinderen die uit andere wijken en gemeentes komen.

Het leerlingaantal zien we stijgen; in 2023-2024 hebben we 220 leerlingen en de jaren erna zal het aantal verder stijgen tot maximaal rond de 230 leerlingen. Op de meeste groepen hebben we een leerlingenstop en voor de kleuters hanteren we, indien noodzakelijk, wachtlijsten. 

De cijfers van schooljaar 2023-2024 zijn nog niet door de overheid verwerkt en worden dus ook nog niet getoond.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
208
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven