Bussumse Montessorischool

Busken Huetlaan 16 1401 BC Bussum

Schoolfoto van Bussumse Montessorischool

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

De leerlingen vanaf groep 5 hebben de Vragenlijsten behorende bij WMK ingevuld.  De scores laten een zeer positief beeld zien van de beleving van de leerlingen. 

De volgende slotconclusie is ( door het systeem) getrokken:

De Bussumse Montessorischool scoort als school een 3,48. Daarmee scoort de school ruim voldoende.De respons op de Vragenlijst was 96%: 121 van de 126 respondenten heeft de Vragenlijst ingevuld. Het responspercentage is uitstekend; de Vragenlijst werd door heel veel respondenten ingevuld. Daardoor geven de uitslagen een zeer betrouwbaar beeld van de mening van de respondenten

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

De ouders zijn, over het algemeen, heel tevreden met de kwaliteit van de Bussumse Montessorischool. Ouders zijn kritisch t.a.v. de ondersteuning die geboden wordt als hun kind dat nodig heeft en t.a.v. de informatievoorziening vanuit school. 

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven