Bussumse Montessorischool

Busken Huetlaan 16 1401 BC Bussum

Schoolfoto van Bussumse Montessorischool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De Bussumse Montessori doet mee met de Centrale Cito Eindtoets. Daarnaast houden we de ontwikkeling van de kinderen middels het Cito- leerlingvolgsysteem nauwlettend in de gaten.

Onze leerlingen scoren ruim boven de normen die aan de scholen worden gesteld, We scoren zelfs boven de door de inspectie gestelde bovengrens. De afgelopen jaren stroomt ca 90% van onze leerlingen uit naar HAVO/VWO.

In het schooljaar 2019/2020 is de Centrale Cito Eindtoets niet afgenomen in verband met Corona.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Tussenresultaten worden gemeten door:

- Methode gebonden toetsen op de vakken rekenen en spelling

- CITO toetsafname voor de vakken: technisch lezen, begrijpend lezen, rekenen, (werkwoord)spelling en studievaardigheden.


Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Belangrijke informatie over de kwaliteit van onze school is af te leiden aan de uitstroomcijfers. Ofwel, waar gaan onze leerlingen na groep 8 naar toe. In onderstaande tabel ziet u dat ongeveer 90% van onze leerlingen uitstroomt naar HAVO/VWO. Dat is een uitstekend resultaat.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven