Bussumse Montessorischool

Busken Huetlaan 16 1401 BC Bussum

  • Schoolfoto van Bussumse Montessorischool
  • Schoolfoto van Bussumse Montessorischool

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de schoolpagina van de Bussumse Montessorischool!

Met genoegen presenteren we u onze fijne school! Een school waar de meesters en juffen met veel plezier dagelijks werken aan goed onderwijs voor de leerlingen. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Individuele ontwikkeling
  • Zelfvertrouwen
  • Zelfstandigheid
  • Samenwerken
  • Leren in vrijheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school heeft ongeveer 270 leerlingen verdeeld over 11 groepen. In de onderbouwgroepen zitten aan het begin van het schooljaar tussen de 20 en 25 kinderen. In de loop van het schooljaar komen er nieuwe vierjarigen bij, waardoor de groepen aan het eind van het schooljaar groter zijn. In de midden- en bovenbouw zitten ongeveer 28 kinderen in een groep. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
268
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op reguliere schooldagen gaan de deuren om 8.30 uur open voor kinderen. In de midden- en bovenbouw gaan de kinderen alleen, zonder ouders, de klas in. Om 8.40 uur kunnen de kinderen rustig met hun werk beginnen. Om 8.45 uur begint de schooldag. Ouders van de midden- en bovenbouw hebben de gelegenheid om na schooltijd in de klas te komen kijken. Aan het einde van de schooltijd wachten de ouders uit de midden- en bovenbouw (groep 3 t/m 8) hun kind buiten op. Als de kinderen naar buiten komen, kunnen ouders nog voor een afspraak of overleg naar de leerkracht gaan. De ouders van kinderen uit de onderbouw kunnen vanaf vijf minuten vóór het einde van de schooltijd in de gang voor de klas op hun kind wachten.  

De groepen 1 t/m 4 zijn vrij op vrijdagmiddag. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De verkeerssituatie bij de school op het moment van halen en brengen vraagt de nodige aandacht. Voor de veiligheid van onze kinderen vragen wij ouders die met de auto komen één rijrichting aan te houden; via de Bosboom Toussaintlaan heen en door de Vosmaerlaan terug. Rijd langzaam en parkeer niet op plaatsen die eventuele uitritten of de wandel- en fietsroute naar en van school belemmeren.

Terug naar boven