Koningin Emmaschool

Graaf Florislaan 2 1405 BT Bussum

  • Schoolfoto van Koningin Emmaschool
  • Schoolfoto van Koningin Emmaschool

In het kort

Toelichting van de school

Deze schoolpagina geeft u inzicht in de resultaten van De Koningin Emmaschool. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school. Waar nodig geven wij een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Uitdagend leerklimaat
  • Positief pedagogisch klimaat
  • Professionele cultuur
  • Grote, maar toch gezellig

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Samen talenten ontdekken en ontwikkelen, een mooi uitgangspunt waar onze aanpak bij past. We zijn trots op het nieuwe elan van de school. Wij hebben verschillende vernieuwingen doorgevoerd o.a. het continurooster, samenwerking met SKBNM (tussenschoolse- en naschoolse opvang) en diverse nieuwe methoden waaronder de Noordwijkse Methode. Naast de leervakken bieden wij wereld oriëntatie in overkoepelende thema’s aan. Een onderwijsvernieuwing waarbij we kinderen uitdagen tot actief leren. Ieder kind is immers uniek en heeft een eigen talent waar we nieuwsgierig naar zijn. Samen creëren we een fijne school waar kinderen (en ouders) zich snel thuis voelen. 

We merken reeds enkele jaren dat we 'in trek' zijn en voor het huidige schooljaar en voor het komende schooljaar werken we met wachtlijsten. We zijn erg blij dat we met elkaar een mooie groei kunnen doormaken (ook op het gebied van aantal leerlingen). 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
425
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Alle documenten die 'verplicht' worden gesteld zijn aanwezig. We vinden het echter veel belangrijker dat het klimaat, veiligheid en de sfeer door de collega's, leerlingen en ouders meer is dan een document. Samen zijn we verantwoordelijk voor een fijne school met een goed en warm sociaal en pedagogisch klimaat. 

Terug naar boven