Christelijke Basisschool De Reinbôge

Iikmounewei 61 9251 EW Burgum

  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Reinbôge
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Reinbôge
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Reinbôge
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Reinbôge
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Reinbôge

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van KBS De Reinbôge

Een school met kleur, dat is onze school de Reinbôge! In de regenboog zien wij de kleur van onze christelijke identiteit, van ons onderwijsaanbod en van onze schoolbevolking. De school werkt volgens het groepsdynamisch onderwijsconcept (GDO).

Groepsdynamisch onderwijs is een integrale en duurzame aanpak om kindwaardig en kwalitatief goed onderwijs te realiseren. GDO is een vorm van klassikaal adaptief onderwijs. Bij GDO staat het kind in de groep en niet op zichzelf, d.w.z. dat een kind zich alleen optimaal kan ontwikkelen in nauwe relatie met de groep. Het is dus heel belangrijk na te gaan hoe de groep het kind vormt en hoe het kind op zijn beurt positieve invloed heeft op de groep. Dit wederzijds beïnvloedend groepsproces is de kern van het GDO.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal is stabiel op onze school. Per 1 oktober 2015 waren er 295 leerlingen. Per 1 oktober 2016 zijn dit 293 leerlingen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
254
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven