Christelijke Basisschool De Reinbôge

Iikmounewei 61 9251 EW Burgum

  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Reinbôge
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Reinbôge
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Reinbôge
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Reinbôge
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Reinbôge

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van KBS De Reinbôge

Een school met kleur, dat is onze school de Reinbôge! In de regenboog zien wij de kleur van onze christelijke identiteit, van ons onderwijsaanbod en van onze schoolbevolking. Al die kleuren bij elkaar betekenen dat wij ieder uniek kind vanuit onze christelijke overtuiging willen begeleiden bij zijn totale ontwikkeling. Aandacht voor de specifieke behoeften van ieder kind is voor ons gewoon. 

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In schooljaar 2022-2023 gaan er 244 leerlingen bij ons naar school. 

De Reinbôge heeft een leerlingenraad. In de leerlingenraad zitten klassenvertegenwoordigers van de groepen 5 t/m 8. Zij komen één keer in de zes weken bij elkaar onder leiding van de directeur. De leerlingenraad heeft jaarlijks een eigen budget. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
214
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven