Christelijke Basisschool De Ark

Rembrandt van Rijnstraat 16 3751 VK Bunschoten-Spakenburg

Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Ark

In het kort

Toelichting van de school

Van harte welkom op het schoolvenster van CB De Ark. ”Op deze school werken ouders en leraren samen aan het beste voor iedere leerling.” We hebben in maart 2019 opnieuw het certificaat 'Ouderbetrokkenheid 3.0' gekregen. 

Op De Ark treft u een enthousiast en professioneel team aan. Wij werken met portfolio's voor ieder kind en ontwikkelen zo het eigenaarschap bij de kinderen. Dit is ook onze nieuwe missie in het schoolplan 2019-2023: 'Voor eigenaarschap van ieder kind'. 

In de lessen werken we met het EDI-model (effectieve directe instructie) en gebruiken we de technieken van “Teach like a champion”.

Sociale veiligheid is een ander belangrijk onderwerp op onze school. Wij werken daarom met de Kanjertraining. De Kanjertraining kent 5 afspraken:

1. Wij vertrouwen elkaar

2. We helpen elkaar

3. Niemand speelt de baas

4. Niemand lacht uit

5. Niemand doet zielig

Deze afspraken vormen de basis voor een omgeving waar vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect de boventoon voeren.

Dit schoolvenster geeft u een 1e indruk van onze school. Wij zijn er echter van overtuigd dat er veel meer te vertellen valt. Daarom willen wij u van harte uitnodigen om langs te komen op school. Dan kunnen wij u persoonlijk vertellen over het reilen en zeilen binnen onze school en kunt u zelf de sfeer proeven.


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Passend voor elk kind
  • Kennis delen
  • Ouderbetrokkenheid
  • Veiligheid voor iedereen
  • Ontwikkelen:school-kind-leraar

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingaantal ligt rond de 225 leerlingen. Er is een lichte stijging vanwege nieuwbouw in de wijk gelegen naast de wijk waarin de school staat.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
226
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

In principe gaan de kinderen van onze school die gebruik maken van BSO naar Keet & Koters of naar Chr. Kindcentrum de Peuterhof. Zij worden na schooltijd opgehaald door een medewerker en meegenomen naar een locatie elders. De BSO biedt allerhande sportieve en creatieve activiteiten aan.

In het schooljaar 2020 - 2021 maken we een start met BSO op locatie van De Ark. We beginnen met de donderdagmiddag, er zal dan opvang zijn van 14.00 - 18.00 u. Bij voldoende animo zal er ook op andere dagen de mogelijkheid zijn om BSO aan te bieden. We zijn hiervoor een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met CKCB De Peuterhof.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven