Mr. Groen van Prinstererschool

Vivaldiweg 1 -3 3752 GW Bunschoten-Spakenburg

  • Individuele aandacht
  • Samen in de kring
  • Vanaf groep 4 werken leerlingen regelmatig via hun eigen account op een Chromebook afgewisseld met werken in boeken en schrift
  • De leerlingen die extra uitdaging kunnen gebruiken gaan iedere week naar onze eigen GroeiGroenGroepen
  • Zo zagen onze leerlingen er uit in de Gouden Eeuw. Hoe beeldend kan kunst, cultuur & geschiedenis worden?

In het kort

Toelichting van de school

Waarde(n)vol onderwijs als basis voor je leven…  

Als kind ga je minimaal 8.000 uur naar de basisschool: een periode waarin je gevormd wordt en waarin je heel veel basiskennis opdoet over taal en rekenen. Zo vorm je je een beeld over de wereld waarin je opgroeit. Iedere school geeft op eigen wijze vorm aan dit proces. Voor onze school geldt dat wij ons focussen op onze Christelijke identiteit, de kwaliteit van ons eigentijds onderwijs en de zorg voor onze leerlingen.

We werken aan de betrokkenheid van leerlingen bij hun eigen leerproces, we vormen als team van leerkrachten een professionele leergemeenschap en vragen van u als ouder betrokkenheid bij de ontwikkeling van uw kind.

Op deze website krijgt u een eerste indruk van onze school. Via info@groenschool.com kunt u een afspraak maken om sfeer te komen proeven...

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Geloofsgroei
  • Begeleiding op maat
  • Veilig pedagogisch klimaat
  • Leren op niveau
  • Ouderbetrokkenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
219
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

                                                                            Overblijven op school, ja gezellig.

Op de Groen van Prinstererschool is een overblijfvoorziening. Op maandag, dinsdag en donderdag kunnen de kinderen de middagpauze op school doorbrengen onder toezicht van minimaal twee overblijfkrachten.

De overblijfregeling ziet er als volgt uit: Op de voorkant van de website onder het kopje TSO aanvraag kunt u een formulier invullen wanneer uw kind overblijft op school. Graag uw kind afmelden wanneer hij/zij niet komt overblijven. Uw kind moet zelf brood en drinken meenemen.

Uiterlijk 12.00 uur beginnen we met de maaltijd.  De kosten zijn € 1.50 per kind per keer, contant betalen. De kinderen zijn WA verzekerd. Op school is een strippenkaart verkrijgbaar voor 10 keer. Deze kaart kost 15 euro en wordt op school bewaard door de overblijfkracht.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Geen toelichting

Terug naar boven