Dr H Bavinckschool

Flevolaan 9 3752 DA Bunschoten-Spakenburg

  • Leerlingen maken samen tekeningen op het schoolplein bij de start van het nieuwe schooljaar.
  • Onze leerkrachten vertellen regelmatig verhalen uit de Bijbel. Ook christelijke liedjes worden gezongen.
  • Onze school is een erkende Kanjerschool. Dit betekent dat al onze meesters en juffen gecertificeerd Kanjertrainer zijn.
  • Ieder kind is uniek en krijgt de zorg die het nodig heeft.
  • Kinderen hebben de beschikking over de modernste leermiddelen zoals Chromebooks en I-pads. Ook is er veel aandacht voor mediawijsheid.

In het kort

Toelichting van de school

Hartelijk welkom op de pagina van de Bavinckschool!

We vinden het fijn dat u interesse toont voor onze school. Een goede basisschool kiezen voor uw kind is niet makkelijk. U wilt dat uw kind een fijne en goede schooltijd tegemoet gaat en de kans krijgt om zich optimaal te ontwikkelen. Op de Bavinckschool zijn we elke dag bezig om het beste uit onze leerlingen te halen. We doen dit met oog voor het kind en met respect voor ieders talenten. Daarom luidt ons motto ook: ‘Hart voor kinderen!’

De Bavinckschool is een gereformeerde school. Dit betekent dat wij onze leerlingen dagelijks voor willen leven vanuit het Woord van God. Leerkrachten vertellen regelmatig verhalen uit de Bijbel en er worden psalmen en liederen gezongen en geleerd. Ook de christelijke feestdagen worden op school gevierd. 

Neem gerust een kijkje op onze website of Facebookpagina om een goede indruk te krijgen van onze school en kom vooral ook even langs om sfeer te proeven. U bent van harte welkom!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Christelijk onderwijs
  • Omzien naar elkaar
  • Ontwikkelingsgericht leren
  • Onderwijs op niveau
  • Erkende Kanjerschool

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school telt 155 leerlingen die dit schooljaar verdeeld zijn over 7 groepen.
Ons monumentale gebouw kent grote lokalen en veel werkplekken voor kinderen om stil te werken. Tevens hebben wij de beschikking over een fijn schoolplein met nieuwe speeltoestellen en veel ruimte om lekker te spelen en te rennen. 

Uiteraard is ieder kind uniek en niet ieder kind leert dus op dezelfde manier. Dan kan het voorkomen dat een kind extra uitdaging of juist extra ondersteuning nodig heeft. Hiervoor hebben wij, onder leiding van onze IB-er, een uitstekende zorgstructuur. Het is vanzelfsprekend dat u als ouder bij dit hele zorgproces nauw betrokken wordt. Op deze manier proberen wij ons onderwijs zoveel mogelijk aan te laten sluiten op de onderwijsbehoefte van onze kinderen.

Meer weten? Neem een kijkje op www.drhbavinckschool.nl of bekijk onze Facebookpagina, maar kom vooral even langs om onze school te bekijken. De leerkrachten staan u graag te woord. Van harte welkom!

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
159
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op maandag, dinsdag en donderdag is er gelegenheid voor de kinderen om tijdens de lunchpauze op school over te blijven. Onze vaste overblijfmedewerkster en enkele enthousiaste vrijwilligers verzorgen de opvang in een gezellige en huiselijke sfeer. Natuurlijk is er ook veel gelegenheid om lekker te bewegen en buiten te spelen.

De school maakt voor de opvang voor en na schooltijd gebruik van het makelaarsmodel. Dat betekent dat er een overeenkomst is gesloten met een organisatie welke de buitenschoolse opvang verzorgd. Dit is Keet&Koters. www.keetenkoters.nl 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven