Christelijke Basisschool de Wegwijzer

Idenburgstraat 9 3752 AN Bunschoten-Spakenburg

  • Dit is de ingang voor de groepen 1 t/m 4
  • Dit is het Juf Tineke Plein, genoemd naar juf Tineke Haverman die na 42 jaar dienstverband, afscheid nam in 2011
  • Plein voor de laagste groepen dat ook als verkeersplein dienst kan doen
  • Plek waar de kinderen allen of in groepjes met de computers aan de slag kunnen
  • Plezier in school en met elkaar is een absolute voorwaarde

In het kort

Toelichting van de school

De Wegwijzer:

Een school waar kinderen werken op hun eigen niveau. Op Snappet volgen ze hierin hun eigen leerlijn.

Een school die werkt aan projecten waar de kennis van zaakvakken in terugkomt, maar waar ook vaardigheden als onderzoekend en coöperatief leren getraind worden.

Als begaafdheidsprofielschool zijn wij gespecialiseerd in het neerzetten van een goed aanbod voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • prot.-chr. identiteit
  • focus op leren
  • respectvol
  • ontwikkelen talenten
  • elk kind is uniek

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
175
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven