Christelijke Basisschool de Grondtoon

Jan Zwartplantsoen 20 3752 VG Bunschoten-Spakenburg

Schoolfoto van Christelijke Basisschool de Grondtoon

In het kort

Toelichting van de school

Hartelijk welkom bij CBS De Grondtoon op deze site van scholen op de kaart. Via dit zogenaamde venster willen wij u naast algemene NAW- , en cijfermatige gegevens graag een breder beeld geven van onze school.

De Grondtoon is één van de 6 scholen van VCO Bunschoten-Spakenburg.

Als school vinden wij het een voorwaarde dat er een veilig sociaal klimaat is op school. Pas dan kan kunnen kinderen tot optimale ontwikkeling komen. Wij hebben hiervoor (leef)regels opgesteld die gelden voor kinderen, leerkrachten en ouders. Wij gebruiken de Kanjermethode.

Om de ontwikkeling van kinderen te optimaliseren is een goede samenwerking tussen school en ouders van groot belang. We hebben het certificaat LLO (leerling, leerkracht, Ouder) van het CPS. 

Graag verwijzen wij u ook naar onze website: www.degrondtoon.nl voor meer informatie over onze school.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Leren op eigen niveau en tempo
  • Ontwikkelen talenten
  • Zelfverantwoordelijk leren
  • Identiteit en respect
  • Betrokkenheid ouders

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen op de Grondtoon vertoont een stabiel beeld. Op 31 oktober 2013 telt de school 196 leerlingen. Tot de zomervakantie groeit dit aantal met instroomleerlingen tot ongeveer 215. In juli stroomt er een groep (8) van 20 leerlingen uit. De verwachting is dat het aantal leerlingen evenals voorgaande jaren stabiel zal blijven rond de 200 leerlingen. Opvallend is dat het aantal leerlingen in de afgelopen jaren in de onderbouw (groep 1 t/m 4) vaak hoger is dan in de bovenbouw (5 t/m 8). In de wijk is een tendens zichtbaar dat ouders na een x-aantal jaren verhuizen. Deze huizen worden dan in gebruik genomen door jonge stellen. Of deze ontwikkeling zich handhaaft is niet te voorspellen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
154
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Voor informatie over de Tussenschoolse opvang verwijzen wij naar ons reglement, zie bijlage.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven