Calvijnschool

Prinses Irenestraat 8A 3751 DH Bunschoten-Spakenburg

  • Bij de groepen 1-3 werken de leerlingen elke zes weken aan een thema. Spelenderwijs ontwikkelen ze zo verschillende vaardigheden.
  • Wij zijn een gereformeerde school, waar het geloof een centrale plaats inneemt. We leren de kinderen om over het geloof te spreken.
  • We eten elke dag fruit. Ook bewegen en af een toe een rust moment is heel belangrijk. Zo blijven we gezond en fit.
  • We zorgen voor elkaar en ook voor de mensen die onze hulp nodig hebben.
  • We zijn een actieve school. We doen graag mee met toernooien en andere activiteiten. Dan gaan we er samen voor.

In het kort

Toelichting van de school

Op onze school willen we de kinderen onderwijs geven op Gereformeerde basis en een plezierige en fijne schooltijd bieden. Wij willen daarbij zoveel mogelijk aansluiten bij de mogelijkheden van ieder kind als uniek schepsel van God. Daarom proberen wij onze organisatie en werkwijze zo in te richten dat een kind zich veilig voelt op school en plezier in het leren heeft. Wij streven naar een herkenbare gereformeerde identiteit en naar kwaliteit. Er staat veel informatie op deze site. Neem gerust contact op bij vragen. Wees welkom!


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kwaliteit in alles wat we doen
  • Actief, creatief
  • Veiligheid
  • Saamhorigheid
  • Warm, hartelijk

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op 1 oktober 2021 zijn er 203 leerlingen op de Calvijnschool. We hebben alleen enkele groepen, waarbij het gemiddelde rond de 25 leerlingen is. Op dit moment zijn er drie kleuterklassen met ongeveer 20 leerlingen per klas. We kiezen bewust voor kleine kleutergroepen. Zo is er voldoende ruimte en aandacht voor de kinderen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
204
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

We hanteren een klassiek schooltijdenmodel. We zien er voordelen in dat kinderen en leerkrachten de tijd krijgen om even bij te komen. Alle leerlingen wonen dichtbij school en kunnen naar huis om daar te genieten van de lunch en bij te komen. Drie dagen lang is er de mogelijkheid om over te blijven. Voor ons zijn de volgende punten doorslaggevend om het klassieke model te hanteren;

- Kinderen hebben rust en de ruimte om hun lunch op te eten en even thuis lekker bij te komen. Lekker even de schoenen uit, naar je eigen WC en gezellig met je ouders of oppas de ochtend doorspreken. Zo is er oog voor ieder kind in een veilige setting.   

- Leerkrachten hebben rust en ruimte om de ochtend af te sluiten en de middag voor te bereiden. Daar hebben ze een half uur voor. Het tweede half uur hebben ze pauze. Met alle hectiek die een klas met zich meebrengt, is een pauze voor een leerkracht nodig. 

- In het half uur pauze van de kinderen moeten ook leerkrachten een kwartier pauze hebben. Dat maakt dat er veel minder toezicht is bij kinderen dan normaal bij de overblijf. Bij overblijf hanteren we 15 kinderen per medewerker. Bij overblijven in de klas houdt 1 leerkracht toezicht op twee klassen, zodat er ook pauze gehouden kan worden. 


Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Al onze protocols ten aanzien van veiligheid zijn terug te vinden in het veiligheidsplan. Dit plan wordt jaarlijks bijgewerkt.

Terug naar boven