Sport obs 't Kruisrak

Vogelpad 3 3752 KV Bunschoten-Spakenburg

  • Als eerste school in de gemeente beschikt 't Kruisrak over BOS! Goed voor taal- en leesontwikkeling. De nieuwste titels zijn op school!
  • De kernwaarden voor openbaar onderwijs: gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting!
  • 't Kruisrak heeft het vignet Gezonde School voor 'sport en bewegen' en stimuleert gezond gedrag o.a. via drinken van water uit schoolbidons.
  • Het doel is om kinderen motorisch vaardig te maken waardoor ze zelfvertrouwen krijgen en een leven lang plezier krijgen in bewegen!
  • Samen met ouders bouwen we aan de ontwikkeling van hun kind(eren).

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Het welbevinden van de leerlingen wordt ook bijgehouden via Zien! en vastgelegd in het LVS van ParnasSys.


Tevredenheid
8,3
Vergelijkbare scholen
8,2

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

In het schooljaar 2021-2022 is er een oudertevredenheidsonderzoek afgenomen. Het gemiddelde rapportcijfer is een 8,0

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven