Sport obs 't Kruisrak

Vogelpad 3 3752 KV Bunschoten-Spakenburg

  • Als eerste school in de gemeente beschikt 't Kruisrak over BOS! Goed voor taal- en leesontwikkeling. De nieuwste titels zijn op school!
  • De kernwaarden voor openbaar onderwijs: gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting!
  • 't Kruisrak heeft het vignet Gezonde School voor 'sport en bewegen' en stimuleert gezond gedrag o.a. via drinken van water uit schoolbidons.
  • Het doel is om kinderen motorisch vaardig te maken waardoor ze zelfvertrouwen krijgen en een leven lang plezier krijgen in bewegen!
  • Samen met ouders bouwen we aan de ontwikkeling van hun kind(eren).

In het kort

Toelichting van de school

Sport obs 't Kruisrak heet u van harte welkom op de website van Vensters PO! Voor nog meer gegevens over 't Kruisrak kunt u kijken op www.kruisrak.nl, twitter, instagram of Facebook.

't Kruisrak is de enige openbare school in de gemeente Bunschoten. Dit betekent dat de school openstaat voor iedereen met respect voor ieders culturele en/of levensbeschouwelijke achtergrond. Onze kernwaarden zijn: samen, sportief en gezond, betrokken en focus op ontwikkeling. Er heerst een veilig schoolklimaat in onze mooie mini-maatschappij. 't Kruisrak biedt voor ieder kind een doorgaande ontwikkeling.

't Kruisrak werkt met het sportbasisschoolconcept. Onze missie is 'leer wie jij kunt zijn'. Het sporten heeft een positief effect op zowel de cognitieve ontwikkeling als de sociale ontwikkeling van kinderen. 't Kruisrak draagt het vignet 'Gezonde School'.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen
  • Sportief en gezond
  • Betrokken
  • Focus op ontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

't Kruisrak heeft een stabiel marktaandeel in Bunschoten. Het aantal leerlingen ligt rond de 200.


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
191
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Een veilig schoolklimaat

Onze school streeft naar een veilig schoolklimaat, in de breedste zin  van het woord. We willen onze leerlingen zo optimaal mogelijke kansen bieden  om zich te ontplooien en hun veiligheid te garanderen. Onze school heeft de wettelijke taak beleid te maken om grensoverschrijdend gedrag (seksuele, fysieke en emotionele intimidatie, discriminatie, pesten) te voorkomen en om (eventuele) klachten op een goede manier te behandelen.  

Als ondanks alle preventieve zorg een kind toch lastig gevallen wordt, moet de leerling(of de ouder) met zijn/haar verhaal op school bij iemand terecht kunnen: de contactpersoon. 

Contactpersoon op school 

Bij de contactpersoon op school kunt u terecht indien u een klacht heeft over seksuele intimidatie of ander grensoverschrijdend gedrag en met al uw vragen en twijfels hierover.  Deze contactpersoon, werkzaam binnen de school, fungeert als laagdrempelig aanspreekpunt voor leerlingen, team, ouders enz. Zo kan iedereen bij het signaleren of ervaren van ongewenste intimidatie deze persoon benaderen. De contactpersoon, die geschoold is op het gebied van omgaan met deze problematiek, kan u verder helpen of verwijzen. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de externe vertrouwenspersoon. Daarnaast heeft de contactpersoon een duidelijke rol in het ontwikkelen en uitdragen van preventie(beleid) binnen de school.  

Bij ons op school is de contactpersoon mevrouw Inge Hopman, intern begeleider (ib@kruisrak.nl). 

Gegevens externe vertrouwenspersonen STEV

Kwaliteitsklachten onderwijs/ medewerkers

Mevrouw drs. Denise van der Jagt

Tel. 0313-651291 / 06-20394990

E-mail: info@primab.nl

De heer H. Tuning

Tel. 0655281810

E-mail: tuning@devertrouwenspersoon.nl

Mevrouw drs. Gon. Veltkamp

Tel. 033-4729647 / 06-45446009

E-mail: gonveltkamp@kpnmail.nl

Klachten ongewenste intimiteiten medewerkers

ARBO-Unie contactpersoon dhr. J. Landeweerd

Tel. 06-52502426

E-mail: jan.landeweerd@arbounie.nl

Centraal landelijk telefoonnummer: 088-2726026

E-mail adres: vertrouwenspersoon@arbounie.nl

Klachten ongewenste intimiteiten leerlingen

Hulpverlening Midden Gelderland Afdeling Jeugdgezondheidszorg

Contactpersoon: Marijke van den Brink

Tel. 088-35555391 / 06-31997281

E-mail: Marijke.van.den.brink@vggm.nl 


De volledige klachtenregeling is terug te vinden op www.kruisrak.nl (bij downloads) en op www.stev.nl.


Terug naar boven