Barbaraschool

Rijnzichtlaan 3 3981 BS Bunnik

Schoolfoto van Barbaraschool

Het team

Toelichting van de school

Op de website van de Barbaraschool www.barbaraschoolbunnik.nl vindt u onder de kop 'team' de leraren van alle groepen en alle andere medewerkers van de school.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De Barbaraschool is aangesloten bij Transvita, een organisatie die voor vele besturen in de regio de vervanging regelt. Het kan voorkomen dat er geen invaller beschikbaar is. De school probeert dan intern een leerkracht op te roepen. Mocht dit niet mogelijk zijn, verdelen we de leerlingen over de groepen. Vooral voor de jongsten is dit niet wenselijk. We vragen ouders dan om hun kind thuis te houden. Uiteraard wordt er voor opvang gezorgd wanneer dit niet mogelijk is.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Naast de leerkrachten en een Intern begeleider is er ook een onderwijsassistent aanwezig. De leerkrachten hebben verschillende specialisaties bijvoorbeeld op gebied van: ICT, kunst en cultuur, techniek, hoogbegaafdheid en gedrag. Er is een Interne Contact Persoon (vertrouwenspersoon).

De gymlessen worden verzorgd door een gespecialiseerde leerkracht.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De ondersteuningsstructuur

Het leren van kinderen verloopt op een natuurlijke wijze. Elk kind ervaart weleens dat het leren de ene keer wat gemakkelijker gaat en de andere keer wat moeilijker. Meestal vinden kinderen hun eigen tempo en niveau weer terug met veel vertrouwen vanuit de omgeving en wat extra oefening en ondersteuning.

Soms is er meer aan de hand. Er bestaan leerstoornissen die langere tijd belemmerend kunnen zijn. Denk bijvoorbeeld aan dyslexie. Kinderen kunnen ook belemmerd worden door een aandacht stoornis of autismeverwante stoornis. In dergelijke gevallen is een vroege signalering belangrijk. De leerkrachten maken daarom gebruik van toetsen en signaleringsinstrumenten. Op de school zijn verschillende gespecialiseerde leerkrachten en een intern begeleider die samen met ouders zoeken naar de aanpak die voor dit kind werkt. Immers, elk kind is uniek. Wanneer een kind meer ondersteuning nodig heeft dan de school te bieden heeft, kan er een 'arrangement' aangevraagd worden. De school kan daarmee extra uren van een leerkracht of specifiek materiaal inzetten. Meestal lukt het zo om de zorg die nodig is te bieden. De Barbaraschool is onderdeel van het Samenwerkingsverband ZOUT (Zuid-Oost-Utrecht). Schoolbesturen en scholen voor (speciaal) basisonderwijs werken in het samenwerkingsverband aan passend onderwijs. Op de Barbaraschool is het onze wens om alle kinderen het juiste onderwijsaanbod te kunnen bieden. Ouders en school kunnen samen beslissen dat het speciaal onderwijs voor een kind een beter passende plek lijkt. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

We blijven ons ontwikkelen om het leerpotentieel van ALLE leerlingen optimaal te benutten. Ons onderwijsaanbod richt zich steeds meer op leerlijnen en leerdoelen. Alle leerlingen kunnen zo een ononderbroken leerlijn volgen, meer op eigen tempo, eigen niveau en soms naar eigen leerstijl.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Voor leerlingen met een andere thuistaal is er een extra aanbod. De school wordt hierbij begeleid door NT2 coaches van de stichting Fectio

Terug naar boven