Barbaraschool

Rijnzichtlaan 3 3981 BS Bunnik

Schoolfoto van Barbaraschool

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de pagina van de Barbaraschool in Bunnik. Dank voor uw belangstelling!

De Barbaraschool is een actieve en ondernemende school. De school ligt sinds 1970 aan de Rijnzichtlaan, in de kinderrijke Oranjebuurt. Ook kinderen uit andere wijken van Bunnik komen graag naar de Barbaraschool. Juist omdat we een ondernemende, en veelzijdige school zijn met enthousiaste kinderen, betrokken ouders en een team leerkrachten met hart voor onderwijs. Er is een samenwerking met Partou waardoor wij in de school naschoolse opvang aanbieden. Kinderen van de Barbaraschool maar ook van andere scholen maken hier veelvuldig gebruik van. Kom gerust eens persoonlijk kennismaken!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • sterke basis
  • ondernemend
  • kleinschalig
  • de 7 gewoontes, Covey
  • vooruitstrevend onderwijs

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Bunnik is een prachtige plaats, jonge gezinnen komen er graag wonen.

Om de Bunnikse kinderen in Bunnik naar school te kunnen laten gaan, is de Barbaraschool wat groter van opzet geworden.

De combinatiegroepen van voorheen zijn nu kleine, enkele groepen. De school blijft kleinschalig, groter dan acht enkele groepen wordt de Barbaraschool niet.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
181
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Er is een overeenkomst met Partou gesloten over de opvang na schooltijd. Ouders zijn natuurlijk vrij een andere opvangorganisatie te zoeken. Partou (www.partou.nl) vangt de kinderen op maandag, dinsdag en donderdag op in ons eigen schoolgebouw. Op woensdag en vrijdag gaan ze naar een andere nabije locatie. De tussenschoolse opvang is in eigen beheer.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De interne contactpersoon wordt ondersteund door een extern vertrouwenspersoon.

Genaamd; Ed Olijkan- tel 0346-219777

Terug naar boven