WereldKidz Anne Frankschool

Camminghalaan 27e 3981 GD Bunnik

  • De kleuters leren vanaf groep 1 spelenderwijs Engels.
  • Wij leren van en met elkaar aan de hand van de interessante en zinvolle thema's van het 'International Primary Curriculum'.
  • We bieden een breed onderwijsaanbod, niet alleen de basisvakken, waardoor kinderen kunnen ontdekken wat ze leuk vinden en goed kunnen.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

We zijn heel blij met het resultaat (hoewel door een technische mankement niet helemaal representatief) en het inspireert ons om door te gaan op de ingeslagen weg.
Tevredenheid
7,9

Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Het afgelopen jaar hebben we hard gewerkt aan het verbeteren van aandachtspunten die wij zelf zagen maar ook die uit deze enquête naar voren zijn gekomen in schooljaar 2017-2018. We krijgen veel positieve en enthousiaste reacties van ouders op de veranderingen en huidige stand van zaken. We gaan zo door! Fijn om te lezen dat ouders ervaren dat kinderen met plezier naar school gaan en zich veilig voelen op school en dat zij positief kritisch meedenken over ontwikkelmogelijkheden en verbeterpunten. Volgend jaar zullen we een nieuwe enquête afnemen onder ouders om hun tevredenheid te meten.
Tevredenheid
7,8

Terug naar boven