WereldKidz Anne Frankschool

Camminghalaan 27e 3981 GD Bunnik

  • De kleuters leren vanaf groep 1 spelenderwijs Engels.
  • Wij leren van en met elkaar aan de hand van de interessante en zinvolle thema's van het 'International Primary Curriculum'.
  • We bieden een breed onderwijsaanbod, niet alleen de basisvakken, waardoor kinderen kunnen ontdekken wat ze leuk vinden en goed kunnen.

In het kort

Toelichting van de school

Onze school is onderdeel van WereldKidz (Stichting Openbaar Onderwijs Rijn- en Heuvelland). 

WereldKidz verzorgt het openbaar basisonderwijs op 32 schoollocaties waaronder een school voor speciaal onderwijs (SO) en een school voor  voortgezet speciaal onderwijs (VSO). De basisscholen van WereldKidz  liggen in de gemeenten Bunnik, De Bilt, Stichtse Vecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal en Zeist. 

WereldKidz is een actief samenwerkende stichting. Op alle lagen binnen de stichting werken én leren we samen. Zie ook de website van WereldKidz.

WereldKidz kent een raad van toezicht bestaande uit vijf leden. De dagelijkse leiding van WereldKidz is handen van de voorzitter van het college van bestuur, Wubbo J. Wever.

De adresgegevens van de stichting zijn:

WereldKidz
Postbus 344
3700 AH Zeist
Telefoon 030-6969100
E-mail info@wereldkidz.nl

Bezoekadres: Laan van Vollenhove 3279 (ingang D), 3706 AS  Zeist

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen leren
  • Persoons-/talentontwikkeling
  • Gezonde school- bewegend leren
  • Oefenplaats
  • Veilige, prettige sfeer

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het Klimaat op onze school

De Anne Frankschool wil een school zijn waar leerlingen zich veilig, prettig, serieus genomen en vertrouwd voelen. Daarom zorgen we voor persoonlijke aandacht en positieve bevestiging. Wij werken met de methode KiVa voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en zetten door middel van de Gouden en Zilveren weken na lange vakanties extra in op groepsvorming. KiVa is een preventief schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten. Wij zetten in op positieve groepsvorming en stimuleren de sociale vaardigheden en de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze kinderen. Binnen dit programma ligt de nadruk op de groep als geheel en dus niet specifiek op individuele leerlingen. In de klas hanteren wij zeven KiVa-regels en er worden met de leerlingen gezamenlijke specifieke groepsafspraken gemaakt. Wij geven wekelijks KiVa-lessen, indien nodig ligt de frequentie hoger en zal per groep maatwerk geleverd worden. Het team schoolt zich door middel van KiVa-trainingen. Wij onderzoeken het klimaat op school door middel van de KiVa-monitor en analyseren de gegevens schoolbreed om er vervolgens ons handelen op af te stemmen. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
238
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven