Openbare Daltonschool De Bundeling

Lindenlaan 75 6241 BB Bunde

  • Neem geen genoegen met een minder leven dan waartoe je in staat bent.
www.daltonschooldebundeling.nl.
  • Quote toevoegen
www.daltonschooldebundeling.nl.
  • QUOTE TOEVOEGEN.
www.daltonschooldebundeling.nl.
  • Wens niet dat de dingen gemakkelijker worden. Wens dat jij er zelf beter in wordt.
 www.daltonschooldebundeling.nl.
  • Aan leren komt nooit een einde.
www.daltonschooldebundeling.nl

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

We vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich veilig voelen en dat zij zich welbevinden. Als Daltonkind leren we je om op te groeien tot een 'fearless human being'. Dat houdt in dat we naar hun mening vragen en hen leren dat ze kritisch mogen zijn. Reflecteren op jezelf, op elkaar en op je omgeving is een leerdoel binnen ons programma en onze school. Daarom is alle feedback welkom!

Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Bij Daltonschool De Bundeling zijn ouders welkom. We zien, spreken en horen ouders/verzorgers regelmatig. Tijdens de vaste portfoliogesprekken of tussendoor als dat nodig is. We beschouwen ouders als gelijkwaardige partner en werken met hen samen om de beste omgeving te bieden voor de ontwikkeling van hun kind.

Daarnaast vragen we om de inbreng van ouders/verzorgers door hen jaarlijks uit te nodigen om met ons mee te denken tijdens een ouder-meedenkavond of een ouder-beleidsavond.

We horen graag wat je van onze school vindt!

Tevredenheid
8,6
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven