Openbare Daltonschool De Bundeling

Lindenlaan 75 6241 BB Bunde

  • Neem geen genoegen met een minder leven dan waartoe je in staat bent.
www.daltonschooldebundeling.nl.
  • Vervelen is een truc van de natuur om ideeën te laten rijpen.
www.daltonschooldebundeling.nl.
  • Neem geen genoegen met een minder leven dan waartoe je in staat bent.
www.daltonschooldebundeling.nl.
  • Wens niet dat de dingen gemakkelijker worden. Wens dat jij er zelf beter in wordt.
 www.daltonschooldebundeling.nl.
  • Aan leren komt nooit een einde.
www.daltonschooldebundeling.nl

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij Openbare Daltonschool De Bundeling. We zijn de enige openbare school in de gemeente Meerssen en onze leerlingen komen uit alle dorpskernen van de gemeente en daarbuiten. We werken sinds 2018 officieel op de Dalton manier. We werken door de Dalton aanpak aan goed onderwijs en de brede ontwikkeling van kinderen. Onze kinderen leren met hun eigen leerstijl en door te ervaren, samen te leven en in hun eigen tempo. We bieden ruimte voor eigen keuzes, inbreng en motivatie. Dat zorgt voor plezierig en leerzaam onderwijs en bevordert de prestaties. De Bundeling is uniek als eerste Daltonschool in Zuid-Limburg. Wij zien het vooral als bevestiging van onze bijzondere en vernieuwende aanpak.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • DALTON is samen leren én leven
  • Ik kan 't, ik groei.
  • Ik mag er zijn.
  • Ik leer door te doen.
  • Wat heb ik nodig?

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In onze Daltonschool hebben wij persoonlijke aandacht voor elk kind. Binnen het daltononderwijs zijn zelfstandigheid, samenwerken en eigen verantwoordelijkheid belangrijke kernwaarden. Onze school is geschikt voor elk kind met een normale ontwikkeling dat leert door te doen! Onze aanpak staat garant voor eigentijds onderwijs. 

Wij zijn de eerste Daltonschool in Zuid-Limburg. Onze leerlingen komen vooral uit Bunde en uit de verschillende dorpskernen van de gemeente Meerssen. We zien een groeiende belangstelling voor onze school vanwege het Daltononderwijs, waardoor ook ouders uit de wijdere omgeving dan Meerssen ons weten te vinden. Het herkomstgebied van onze leerlingen is Bunde, Meerssen, Maastricht, Itteren, Elsloo, Geleen en Sittard.  

De school groeit. Schooljaar 2021-2022 starten we in september met 9 groepen en 183 leerlingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
169
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven