Basisschool Franciscus

Schoollaan 2 6241 BM Bunde

  • Schoolfoto van Basisschool Franciscus
  • De MFR wordt in drie ruimten opgedeeld;
Bibliotheek, speellokaal kleuters en de vergaderruimte.
  • Schoolfoto van Basisschool Franciscus
  • De leesactiviteiten voor alle groepen vinden plaats in de bibliotheek.
  • In deze arena vinden ook de grote gezamenlijke schoolactiviteiten plaats.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Het tevredenheidsheidsonderzoek wordt tweejaarlijks uitgevoerd. Onderstaande gegevens zijn gebaseerd op het onderzoek van mei 2020.

Algemeen: Leerlingen geven de school het rapportcijfer: 8,4 ! Hier zijn we enorm trots op. 140 van de 143 leerlingen uit de groepen 6-7-8 hebben de vragenlijsten ingevuld. Dat is 98% van alle leerlingen uit deze groepen.

De scores zijn ingevuld op basis van een 4-punt schaal. score 1 is hier zeer laag, score 4 is zeer hoog. De gemiddelde itemscore is een 3,5.

Wat gaat goed volgens de leerlingen? Hier de TOP 5:

Leerlingen vinden dat ze op school goed leren samen werken (3.7)

Leerlingen voelen zich veilig op school (3.6)

Leerlingen leren voldoende op deze school (3.6)

Leerkrachten helpen leerlingen goed als dat nodig is (3.6)

Leerlingen leren op deze school goed zelfstandig te werken (3.6)

Er zijn geen scores lager dan 3.2. Dit is prachtige feedback vanuit de leerlingen. Toch benoemen we hier de drie laagste scores.

Leerlingen gaan graag naar school (3.2)

Het is schoon en opgeruimd in de school (3.2)

De mogelijkheden op de speelplaats zijn goed (3.3)

Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
8,2

Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

De tevredenheid bij ouders wordt tweejaarlijks gemeten bij de ouders door middel van een landelijke vragenlijst. Onderstaande gegevens zijn gebaseerd op het onderzoek van mei 2020. Hierbij zijn wij bijzonder trots op het responspercentage van 56%.

Op de website kunt u het hele rapport terugvinden onder het tabblad nieuws / ouders / tevredenheidsonderzoek.

Algemeen: De ouders geven de school, net als in 2018, het rapportcijfer: 7,7 ! Hier zijn we weer zeer tevreden mee.

De scores zijn ingevuld op basis van een 4-punt schaal. score 1 is hier zeer laag, score 4 is zeer hoog. De gemiddelde itemscore is een 3,3.

Schoolklimaat: grote tevredenheid bij ouders variërend van 3,3 tot 3,7.

Sociale veiligheid: Pesten blijft een doorlopend punt van aandacht waarbij de ouders de school een score van 3,1 geven. Hier zijn dit schooljaar weer stappen in gezet. Doel blijft om het (ervaren) pestgedrag helemaal uit te bannen.

Het onderwijsleerproces: grote tevredenheid bij ouders variërend van 3,0 tot 3,6. 

Informatie en communicatie: grote tevredenheid bij ouders variërend van 2,9 tot 3,5.

Algemeen: grote tevredenheid bij ouders variërend van 3,1 (verkeerssituatie; was in 2018 2,7) tot 3,6. Er is een grote tevredenheid over met name de schooltijden (3,6), de overblijfregeling (3,5), de mogelijkheid van voor- en naschoolse opvang (3,5), het schoolplein (3,5) en de opgeruimdheid van de school (3,6). De verkeerssituatie rondom school is van de lijst 'aandachtspunten'af. Een compliment voor alle betrokkenen die zich in de afgelopen 5 jaar hebben ingespannen om realiseerd te krijgen wat nu zichtbaar is en ook door ouders ervaren wordt. Natuurlijk moeten we waakzaam blijven met betrekking tot het gedrag van een aantal verkeersdeelnemers bij het brengen en halen van de leerlingen. Met name de onwetendheid van de opa's/oma's leidt af en toe tot overtredingen van de verkeersregels. 

Top 3 vanuit de ouders:

3.7 : Mijn kind gaat graag naar school. (2018; 3,6)

3.6 : De school is schoon en opgeruimd. (2018; 3,5)

3.6 : De leerlingen voelen zich veilig op school (201; 3,5) 

Aandachtspunten vanuit de ouders:

2,8 : Leraren helpen bij het oplossen van ruzies tussen leerlingen (2018; 2,8)

2.9 : De informatie die ouders krijgen over hun kind is goed. (2018; 2,9)

2.9 : De informatie die ouders krijgen over hun kind is goed. (2018; 2,9)

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven