Christelijke Basisschool De Lichtbron

Johan Frisostraat 2 9285 TS Buitenpost

  • Bijenvriendelijke bloementuin
  • Ontmoetingsplek voor kleutergroepen
  • Ruimte om zelfstandig te werken
  • Technieklokaal voor Noventa scholen
  • Eigen leesboekencollectie

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Sinds 2018-2019 gebruiken wij de eindtoets van DIA en dus niet meer de Centrale eindtoets van Cito

Over het schooljaar 2019-2020 is geen eindtoets afgenomen in verband met COVID.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij volgen onze leerlingen in hun ontwikkeling via LOVS van Cito.

Halfjaarlijks monitort de school alle toetsgegevens en na analyses worden er doelstellingen geformuleerd om aan te werken voor het komende halfjaar.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Voortgezet Onderwijs (VO)

De overgang naar het VO vraagt een zorgvuldige en goede voorbereiding. Daarvoor zetten we de volgende stappen: vanaf groep 6 zetten wij de resultaten van de toetsen van het leerlingvolgsysteem in de Plaatsingswijzer. Tijdens de 10-minutengesprekken eind groep 6 en 7 laten de leerkrachten de Plaatsingswijzer aan u zien. U hebt hierdoor al vroegtijdig zicht op het uitstroomniveau van uw kind. Tijdens het verwijzingsgesprek in februari groep 8 bespreekt de leerkracht met u en uw kind nogmaals het advies voor het niveau van het VO op basis van de Plaatsingswijzer en de observatie van inzet, werkhouding, doorzettingsvermogen en concentratie. We proberen altijd met u tot overeenstemming te komen. Lukt dit niet, dan geeft de school een bindend advies waar u tegen in beroep kunt gaan. Als uit het resultaat van de Eindtoets blijkt dat het advies te laag is, kan de school het advies heroverwegen en eventueel aanpassen. Als het resultaat van de Eindtoets lager is dan het advies, kan het advies niet worden aangepast. U bepaalt samen met uw kind naar welke school uw kind zal gaan.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven