Christelijke Basisschool De Lichtbron

Johan Frisostraat 2 9285 TS Buitenpost

  • Bijenvriendelijke bloementuin
  • Ontmoetingsplek voor kleutergroepen
  • Ruimte om zelfstandig te werken
  • Technieklokaal voor Noventa scholen
  • Eigen leesboekencollectie

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • KiVa school...vanuit respect
  • Nederlands, Frysk en Engels
  • balans kennis-vaardigheden
  • Naar zelfstandigheid...
  • Werken/leren op niveau

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
177
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op dit moment is er sprake van een tekort aan leerkrachten. Landelijk is dat een probleem. De Lichtbron kent gelukkig geen tekort aan structurele leerkrachten, dus elke groep is voorzien van leerkrachten. Wel is het een feit dat er een tekort is aan vaste invalkrachten. Dat kan in een uitzonderlijk geval leiden tot het naar huis sturen van een groep. Ouders krijgen tijdig bericht in dat geval en voor ouders die geen opvang voor hun kind(eren) heeft (hebben) wordt op school voor opvang gezorgd.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Voor meer informatie over veiligheid op persoonlijk en materieel gebied kunt u contact opnemen met de school of met Noventa.

Terug naar boven