Basisschool De Fontein - school met de Bijbel

Molenstraat 17 A 9285 PA Buitenpost

Schoolfoto van Basisschool De Fontein - school met de Bijbel

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De leerlingen hebben een mooie en oprechte beoordeling gegeven van hoe zij de school beleven. Hier zijn we blij mee en we gaan met de resultaten aan het werk.
Tevredenheid
7,7
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Ondanks dat Vensters de oudertevredenheid statistisch als niet betrouwbaar beoordeelt, nemen we de resultaten serieus. Punten waarvan blijkt dat we als school kunnen verbeteren, zijn opgenomen in ons schoolplan 2023-2027. Waar nodig gaan we met ouders in gesprek om te horen waarin we nog kunnen verbeteren. 
Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven