Basisschool De Fontein - school met de Bijbel

Molenstraat 17 A 9285 PA Buitenpost

Schoolfoto van Basisschool De Fontein - school met de Bijbel

In het kort

Toelichting van de school

De Fontein is een kleine, veilige, voluit christelijke school. Ongeveer 100 leerlingen zijn verdeeld over 4 combinatiegroepen. We beschikken over een prettig, open en licht gebouw. Op De Fontein streven we naar een goed pedagogisch klimaat, een hoog leerrendement en kwalitatief goed onderwijs. Hierin nemen we ouders graag mee en daarom werken we aan een goede ouderbetrokkenheid.

We zullen de gegevens op deze site zo goed mogelijk up to date houden. Daardoor krijgt u al een duidelijk beeld van onze school. Nog mooier vinden we het wanneer u bij ons op bezoek komt. Dan kunt u de school met eigen ogen bekijken en de sfeer proeven. Wees van harte welkom!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Bijbelgetrouw
  • Kwaliteit
  • Veiligheid
  • Kind in beeld
  • Kanjerschool

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Wanneer we kijken naar de aantallen leerlingen op onze school voor de komende jaren, maken we onder andere gebruik van prognoses afkomstig uit een publicatie van Buro Planning Verband Groningen B.V., gemaakt in opdracht van de gemeente Achtkarspelen. Daarnaast kijken we naar de namen die bekend zijn vanuit de gereformeerde kerk (vrijgemaakt) en namen van kinderen uit andere kerkgenootschappen waarvan al een broertje of zusje op De Fontein zit. Wij hebben geen inzage in de lijst van namen van oudste kinderen uit andere kerkelijke gemeenten in Buitenpost. De ervaring uit voorgaande jaren leert ons dat er een toename is van kinderen vanuit andere kerkgenootschappen. De verwachting is dan ook dat het aantal kinderen op onze school stabiel zal blijven.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
93
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven