St.Willibrordusschool

Hoofdweg 2034 2158 MC Buitenkaag

Schoolfoto van St.Willibrordusschool

In het kort

Toelichting van de school

Basisschool St-Willibrordus is een kleine, gezellige school in het dorp Buitenkaag.
De school bestaat al sinds 1952 en maakt deel uit van Stichting Meer Primair. De school staat in Buitenkaag in de zuidpunt van de gemeente Haarlemmermeer (Noord-Holland) op de grens met de gemeente Kaag en Braassem (Zuid-Holland).
De school telt 54 leerlingen, verdeeld over 8 groepen in 3 combinatiegroepen. Zo hebben we een combinatiegroep 1-2-3, een combinatiegroep 4-5 en een combinatiegroep 6-7-8. Ons team bestaat uit acht medewerkers; de directeur, intern begeleider, leerkrachten, onderwijsassistent en een vakleerkracht gym.

De school dient op de eerste plaats een veilige plek te zijn, waar de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen een belangrijke plaats inneemt. Kinderen moeten vertrouwen kunnen hebben in zichzelf en de mensen om hun heen. Pas wanneer een kind zich veilig voelt, is het in staat om zich optimaal te ontwikkelen en tot leren te komen.

Wij vinden dat de school een inspirerende leeromgeving moet zijn. We proberen de leerstof meer betekenis te geven en de belangstelling van de leerlingen op te wekken. We werken in de groepen 4 t/m 8 met de methode Alles-in-één. Deze methode werkt met 5 projecten gedurende een jaar. Deze projecten omvatten alle vakgebieden, behalve rekenen, schrijven en gym. De grote meerwaarde van het concept is de samenhang die tussen alle onderdelen en vakgebieden is gelegd.
De leerstof wordt binnen een natuurlijke context aangeboden en het één volgt het ander logisch op. Dit vergroot de motivatie, het leerrendement en geeft diepgang.
Er is een juiste balans tussen de cognitieve, creatieve en praktische vaardigheden. Dit doet recht aan de verschillende manieren van leren en behoefte aan afwisseling. Daarnaast zijn de differentiatie mogelijkheden zo eenvoudig dat geen kind op zijn tenen hoeft te lopen of te weinig uitdaging hoeft te krijgen. Dat geeft rust en (leer)plezier.

Kinderen leren verschillend en presteren het best wanneer ze worden aangesproken op hun eigen niveau. Zo heeft het ene kind extra steun nodig om zich de vaardigheden eigen te maken en is het andere kind juist op zoek naar meer uitdaging.

Elk kind heeft talent op zijn/haar eigen manier. We kijken naar wat het kind al kan en moedigen het kind aan om verder te gaan. We leren het kind trots te zijn op eigen kunnen waardoor hij gemotiveerd zal raken en dit legt een goede basis voor de toekomst.

In ons onderwijs staan zelfstandigheid en samenwerken naast elkaar. We leren de kinderen verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen werk en gebruik te maken van elkaars kwaliteiten.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
54
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven